Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca

Poświęcenie i przekazanie sztandaru w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej

2020-10-22

Wyjątkowo uroczysty charakter miały tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej, gdzie właśnie w tym dniu poświęcony i przekazany został sztandar szkoły, a także odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Trudno byłoby sobie chyba wyobrazić bardziej charakterystyczne dla tego miejsca rozpoczęcie tak ważnego wydarzenia, jak gra na trombicie w wykonaniu pana Józefa Brody. Wieloletni pedagog szkoły na Zaolziu, a także niezwykle znany i ceniony folklorysta zagrał i  zaśpiewał utwór ze słowami Adama Mickiewicza „Rozmowa wieczorna”.

 „Spojrzyj z nieba wysokiego” jako pieśń na wejście  zaintonowała na organach pani Natalia Mucha i  w Kościele św. Józefa na Mlaskawce rozpoczęła się  Eucharystia, jaką w intencji  błogosławieństwa Bożego dla grona pedagogicznego, pracowników i uczniów szkoły odprawił Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce Ksiądz Grzegorz Kotarba. W uroczystą mszę włączyli się uczniowie: lektorką była  Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Aleksandra Kobielusz, a psalm zaśpiewała Aleksandra Łazarczyk. Po czym ksiądz odczytał Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 11, 42-46). Rozpoczynając homilię, wyraził on zadowolenie, z tego iż przypadające na ten dzień czytanie i Ewangelia kierują nas ku pojęciu wartości. Nasze funkcjonowanie zarówno w domu, jak i pracy, czy szkole powinno opartym być na zasadach pochodzących od Boga. Te zasady to tzw. cywilizacja łacińska – „na tym zbudowany jest nasz kraj, na tym zbudowana jest nasza Europa” mówił. Kapłan nawiązał do postaci patronki szkoły i wartości z jakimi możemy ją utożsamiać, w sposób szczególny podkreślając z nich trzy: wrażliwość społeczną, patriotyzm i wrażliwość religijną. Odniósł się także do słów słynnej „Roty”. Podkreślił on, iż ważną rolą szkoły, jak również wszystkich z nas jest kształtowanie w młodym pokoleniu umiejętności dostrzegania potrzeb innych i dawania czegoś od siebie.  Ksiądz Proboszcz mówił o wielkiej wartości regularnego rachunku sumienia, jako źródła panowania nad rozwojem swojego ducha, poprzez poznanie samego siebie. Wspomniał o tym także, w kontekście  patriotyzmu i „stawania w historycznej prawdzie”. Brońmy tego, co pochodzi od Boga: życia duchowego, rachunku sumienia , Kościoła, naszej wiary  -  to jest nasze wielkie zadanie, wszyscy powinniśmy zrobić sobie rachunek z jego wypełniania – apelował duchowny.

Po Komunii Świętej ponownie mogliśmy usłyszeć p. J. Brodę, który zagrał na piszczałce i rogu oraz zaśpiewał „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, ...” Na zakończenie kapłan złożył wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej życzenia i udzielił zgromadzonym błogosławieństwa,  a p. N. Mucha zagrała jakże w tym dniu pasującą pieśń religijną „My chcemy Boga”.

Po Mszy Świętej zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie czekała już na nich przygotowana na tę okazję sala z pięknie udekorowaną sceną  w barwach narodowych i portretem Marii Konopnickiej. Autorką tej gustownej, patriotycznej scenografii była plastyczka pani Magdalena Krężelok. Nad przebiegiem całej uroczystości czuwały natomiast pani Ewa Czulak oraz pani Iwona Legierska.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Bogdan Ligocki witając przybyłych gości: Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorza Kotarbę, Zastępcę Wójta Gminy Istebna Ryszarda Macurę,  Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Istebna Barbarę Bielesz, Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbarę Kubas, radnych z obwodu szkoły Lucynę Bytow i Władysława Zowadę, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Danutę Konarzewską, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Dorotę Kukuczkę, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce Dorotę Małyjurek, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie Andrzeja Ryłko, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie Katarzynę Urbaczkę, Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Londzina Sylwię Sikora-Biegun, byłych dyrektorów szkoły panią Beatę Gościniak, panią Annę Zawada, pana Józefa Brodę, Prezesa OSP Istebna Zaolzie druha Tadeusza Kohuta, przedstawicieli rodziców: panią Elżbietę Kukuczkę, panią Janinę Michałek, panią Irenę Słowik, panią Roksanę Michałek, panią Urszulę Legierską oraz panią Annę Kaczmarzyk, a także przybyłych nauczycieli i delegację uczniów.

Po powitaniu gości wszyscy powstali by wspólnie zaśpiewać hymn państwowy, po czym przedstawicielki Rady Rodziców wprowadziły sztandar i nastąpiła wyczekiwana chwila pobłogosławienia i  poświęcenia go przez ks. Grzegorza Kotarbę. Kapłan wypowiedział słowa modlitwy  i dokonał poświęcenia sztandaru szkoły.

Przedstawicielki Rady Rodziców wręczyły sztandar Dyrektorowi jako „symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha  - wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Dyrektor szkoły, jak nakazuje zwyczaj przyklęknął, aby ucałować sztandar i podziękował za tak cenny dar, który ostatecznie trafił w ręce młodzieży należącej do Szkolnego Pocztu Sztandarowego. „Drodzy uczniowie przekazuję sztandar w wasze ręce, niech prowadzi was ku lepszej przyszłości i niech będzie zawsze symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej – strzeżcie jego honoru” powiedział, wręczając chorążemu sztandar. Młodzi ludzie  zapewnili, że będą otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym postępowaniem oraz rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły. Po chwili na scenę wystąpili przedstawiciele uczniów, którzy złożyli Akt Ślubowania odczytany przez Przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Ślubowali: służyć Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność, okazywać należyty szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom, sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy.

Po ślubowaniu dyrektor  przypomniał historię powstania „nowej szkoły” na Zaolziu i dzień jej otwarcia, a także przygotowania i emocje, jakie go poprzedzały. Podziękował on także byłym i obecnym władzom Gminy Istebna za finansowe wsparcie działalności szkoły, a na zakończenie poprosił aby minutą ciszy uczcić niedawno zmarłą byłą dyrektor SP 2  śp. Wandę Kożdoń. Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, który  w swym przemówieniu poruszył niezwykle ważny temat wartości, którym ślubowali nasi przodkowie i którym my dzisiaj ślubujemy, wyrażając swą nadzieję, iż nie inaczej czynić będą kolejne pokolenia. Nawiązał on także do porannej homilii księdza proboszcza, przypominając nadal aktualne słowa pieśni religijnej, którą usłyszeliśmy w kościele „my chcemy Boga w książce, w szkole” i mówiąc o tym, iż wiara powinna być fundamentem naszej codzienności, życia rodzinnego i społecznego.  Nie zabrakło też słów o patriotyzmie, który otwiera na innych i uczy miłości, a ta czyni nas wolnymi. Zwrócił się do dyrektora szkoły i całej wspólnoty z prośbą o pielęgnowanie tych wartości, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi wolnymi i otwartymi, wrażliwymi na potrzeby innych, podobnie jak była Maria Konopnicka. Z Bogiem zawsze jesteśmy silniejsi w miłości – powiedział. Na zakończenie wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności i wzajemnej życzliwości dla całej społeczności związanej z tutejszą szkołą podstawową  Zastępca Wójta Gminy Istebna przekazał dyrektorowi  list gratulacyjny. Kolejno życzenia, gratulacje i kwiaty na ręce dyrektora przekazali  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Danuta Konarzewska, przedstawiciele Rady Gminy Istebna i dyrektorzy szkół.

Podejmując tematykę wolności i tożsamości człowieka głos zabrał także były dyrektor szkoły i wieloletni pedagog  Józef Broda. Swoją wypowiedź rozpoczął on od przewołania słów Wojciecha Korfantego „Pośród obywateli świata jestem Europejczykiem, pośród nich jestem Polakiem, a pośród nich jestem Ślązakiem”. Kolejne słowa klucze? To tekst  pióra Zygmunta Krasińskiego rozpoczynający się słowami... „Lecz wolną wolę musiałeś zostawić ,Ty bez nas samych nie możesz nas zbawić!..” Wątkowi naszej wolności wobec pójścia za Bogiem, lub też Jego odrzucenia poświęcił znaczną część swego wystąpienia, jednocześnie poruszając jeszcze inny aspekt wolności – wolności wobec tego, co narzuca nam współczesny świat, a co oddala nas od międzyludzkich relacji i przyrody. Pedagog zacytował także poruszające słowa utworu miejscowego poety Jana Probosza „Serce Górala i Groń” mówiąc o naszej lokalnej tożsamości.

Podziękowania i życzenia nauczycielom oraz pracownikom szkoły złożyła w imieniu wszystkich uczniów Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, a całe grono pedagogiczne, a także byli dyrektorzy i nauczyciele zostali obdarowani różami. Pojawił się także słodki akcent – przepiękny, ogromny, biały tort z kwiatami, jaki dyrektor Bogdan Ligocki otrzymał  z okazji Dnia Edukacji Narodowej od przedstawicielek Rady Rodziców.

Kolejnym punktem tych szczególnie uroczystych obchodów był bardzo poruszający program artystyczny o tematyce patriotyczno - społecznej, jaki pod kierunkiem pani Ewy Czulak i pani Iwony Bogdał przygotowali uczniowie klas siódmej i ósmej. Młodzi ludzie podjęli w nim próbę zmierzenia się z  pytaniem, czym jest dla nich Ojczyzna, a każdy z nich odkrywał swoją własną na nie odpowiedź. Jakież bogactwo obrazów, uczuć, wspomnień kryje się w tym jednym słowie. „Na początku Ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki, dopiero później rośnie, krwawi, boli…” usłyszeliśmy z ust jednej z aktorek. „Ziemio Ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w Ciebie wrastam – radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować” recytowała ubrana w regionalny strój uczennica. Fantastyczny, był też tekst „Kochani ludożercy” – dobitnie mówiący o naszych międzyludzkich relacjach we współczesnym świecie. W interpretacji nastoletnich artystów usłyszeliśmy także wiersz Natana Tenenbauma „Modlitwa o wschodzie słońca”. Trudne, ciężkie słowa, z pełną, jak dawało się odczuć świadomością wypowiadali, bardzo młodzi jeszcze przecież ludzie: „Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, Od nienawiści strzeż mnie, Boże…” Często mówi się, że życie jest drogą, także i ten motyw pojawił się w słowno –muzycznym montażu przygotowanym przez uczniów i ich nauczycieli. Skąd i dokąd ucieka życie? Jaką drogę obrać? „Zaufałam drodze, wąskiej, takiej na łeb na szyję[...] Martwiłam się już, że poszłaś inaczej - prościej” padły słowa ks. Twardowskiego. Dokąd zaprowadzi ich ta droga, na początku, której teraz stoją? Z tymi planami, marzeniami, wartościami… Życzymy, by z Bożą pomocą, Każdy obrał tę najwłaściwszą ścieżkę.

 

Czy jednak ten dzień, nie miał być przede wszystkim radosny? Pryska refleksyjny nastrój, bo oto na scenie pojawiają się  odświętnie wystrojeni, przejęci, ale i roześmiani mali bohaterowie -  uczniowie klasy pierwszej, których do tego ważnego święta przygotowywała ich wychowawczyni pani Mirosława Haratyk.  Młodsze koleżanki i kolegów powitała wesołym wierszem, jakże przy nich dorośle wyglądająca, Aleksandra Kobielusz, a pani Mirosława zaprosiła gości do obejrzenia występu przygotowanego wraz ze swoją klasą. W tym momencie na twarzyczkach młodych aktorów pojawiła się pewna powaga, która na szczęście  po chwili ustąpiła dziecięcej radości. Nie zabrakło wierszyków, piosenek, gry na trójkątach, a nawet elementów tanecznych. Najmłodsi udzieli też kilku rad w zakresie dobrego wychowania, które z pewnością warto czasem przypomnieć także i nam dorosłym ;-) Kiedy ucichły już wiersze i piosenki, zrobiło się jakoś podniośle... przyszedł czas na  ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na uczniów szkoły, a wszystko to działo się oczywiście w obecności pięknego, chwilę wcześniej poświęconego sztandaru. Dyrektor szkoły pan Bogdan Ligocki w głębokiej powadze przykładał do dziecięcych ramion potężne pióro, wypowiadając słowa „pasuję Ciebie na ucznia naszej szkoły”. Każdy pierwszoklasista otrzymał też pamiątkowy dyplom z rąk swojej wychowawczyni  oraz naprawdę spory zapas słodyczy przygotowany przez rodziców.

Na zakończenie obchodów ponownie głos zabrał dyrektor szkoły Bogdan Ligocki.  Wyraził on smutek, iż ze względu na zagrożenie, jakie niesie pandemia nie mogliśmy świętować w tak szerokim gronie, jakbyśmy chcieli, jednocześnie podziękował on gościom, którzy przybyli by wraz ze społecznością szkoły dzielić radość poświęcenia i przekazania sztandaru. W serdecznych słowach dziękował  tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, dzieciom i młodzieży za ich piękne występy, pani Ewie Czulak i pani Iwonie Bogdał, za ich wkład w ich przygotowanie, pani Magdalenie Krężelok za dekoracje, ks. Grzegorzowi Kotarbie za dar Mszy Świętej, pani Natalii Mucha za muzykę w kościele  oraz paniom, które poświęciły swój czas na przygotowanie pysznego świątecznego obiadu, na który zaprosił wszystkich uczestników uroczystości.

Podziękowania należą się również inicjatorkom, dzięki którym powstał ten sztandar, pani Elżbiecie Kukuczce, pani Bogusi Bocek, pani Janinie Michałek, pani Urszuli Legierskiej oraz wszystkim Rodzicom i Nauczycielom, którzy przyczynili się do jego wykonania przez swoją pracę, czy też finansowe wsparcie. Dziękujemy też pani Iwonie Legierskiej za przygotowanie na tę okazję portretów  dyrektorów szkoły oraz panu Piotrowi Kukuczce za wykonanie pięknej gabloty na wyeksponowanie sztandaru.

Ten dzień z pewnością pozostanie w naszej pamięci i zapisze się nie tylko w historii Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej, ale także całej naszej lokalnej społeczności.


Dodał:
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5