Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
11.11
2019

Obchody Święta Niepodległości

Tegoroczne Obchody Święta Niepodległości w Gminie Istebna rozpoczęły się w iście zimowej scenerii o godz. 8.30 na Koczym Zamku w Koniakowie, gdzie pod pomnikiem poległych żołnierzy AK wiązanki kwiatów oraz znicze złożyli Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek, Sołtys Wsi Koniaków Jan Gazur, Radny Gminy Istebna Ignacy Zowada oraz delegacje szkół i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po raz pierwszy, ale i nie ostatni tego dnia wybrzmiał tu hymn narodowy. Gościnni Państwo Zowadowie przygotowali dla przybyłych słodki poczęstunek i gorące napoje, co przy panującej temperaturze było niezwykle miłe.

Kolejnym miejscem upamiętnienia osób, które przyczyniły się do niepodległości naszej Ojczyzny był położony w centrum Istebnej  pomnik pomordowanych w czasie II Wojny Światowej. Tutaj też do obchodów przyłączyli  się:  Radni Powiatu Cieszyńskiego Monika Wałach - Kaczmarzyk i Janusz Juroszek, Sekretarz Gminy Istebna  Teresa Łaszewska, działaczka Związku Kombatantów – Maria Kohut,  Sołtys Wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok, Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty Danuta Konarzewska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Legierska – Niewiadomska, orkiestra dęta  i liczne delegacje z Istebnej i Jaworzynki. Ponownie wybrzmiał tutaj Mazurek Dąbrowskiego, tym razem zagrany przez orkiestrę dętą, po czym wykonano Rotę. Pod pomnikiem wiązankę  kwiatów złożyła Wójt Gminy Istebna, której towarzyszyli radni. Następnie poprzez złożenie kwiatów i zniczy hołd poległym oddali Maria Kohut ze Związku Kombatantów, Dyrektor Danuta Konarzewska,  delegacja Nadleśnictwa Wisła, a także nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz strażacy.

Kwiaty i znicze złożone zostały także na cmentarzu ewangelickim na grobie pierwszego poległego na naszym terenie żołnierza Pawła Gustawa Pilcha . Przy dźwiękach utworu Być bliżej Ciebie chcę jako pierwsi nad mogiłą młodego patrioty pochylili się Sołtys Istebnej Barbara Juroszek wraz z przedstawicielem rady sołeckiej oraz  Józef Michałek ze Stowarzyszenia „Na Groniach”, po czym kolejno podchodziły delegacje szkół z terenu naszej gminy.

W  istebniańskim parku przy pomniku Pawła Stalmacha wiązanki i znicze położyli sołtysi Jaworzynki i Koniakowa oraz przedstawiciele Rady Gminy Istebna, Edward Byrtus ze Związku Kombatantów oraz delegacje OSP i szkół, a wszystko to przy dźwiękach znanego utworu O mój rozmarynie. Następnie uczestnicy obchodów przeszli  na cmentarz katolicki, gdzie znajduje się mogiła pomordowanych w Jabłonkowie podczas II Wojny Światowej. Hołd pochowanym tutaj mieszkańcom oddały liczne delegacje na czele z Wójt Gminy Istebna Łucją Michałek oraz towarzyszącymi jej radnymi gminy. Nie zabrakło też wiązanki od Związku Kombatantów i zniczy od młodzieży, pedagogów oraz strażaków.  Łukasz Kaczmarzyk solo na trąbce zagrał Panie przyjdź, po czym wysłuchaliśmy utworu You raise me up w wykonaniu Szymona Gazurka.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w programie uroczystości była Msza Święta w Kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce. Jako śpiew na wejście wykonana została pieśń Z dawna Polski Tyś Królową. Proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Pindel powitał parafian, wójta oraz radnych Gminy Istebna, poczty sztandarowe, delegacje, orkiestrę, ks. Rafała i wszystkich przybyłych do świątyni gości. Zapraszając zgromadzonych do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny duszpasterz wspomniał o tym, iż współcześnie patriotyzm często  utożsamiany jest z dbałością o gospodarkę i obronność kraju, podczas gdy należy pamiętać, że nie może on być pozbawiony aspektu szacunku do przeszłości i pamięci o naszych bohaterach. Oni bowiem oddali swe życie, byśmy teraz mogli mieszkać w niepodległym kraju. „Ojczyzna to matka, bo moi kochani możemy być dumni, że mamy taką Ojczyznę, że jesteśmy Polakami. Być Polakiem to wielka rzecz, to wielka sprawa. Mamy to wielkie szczęście żyć w takich czasach” – powiedział kapłan.  Msza św. koncelebrowana była przez trzech duchownych pod przewodnictwem ks. Stanisława Pindla.  Proboszcz Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce sprawował tę Najświętszą Ofiarę w intencji Ojczyzny, ks. wikariusz, jako mszę dziękczynną w 50-tą rocznicę urodzin Kazimierza, a ks. senior Rafał za zmarłych Marię i Pawła Małyjurek  oraz brata Alojzego.

Homilię wygłosił  wikariusz parafii ks. Łukasz Lach rozpoczynając ją od słów z Psalmu 118. „Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach” oraz cytatu z Księgi Izajasza „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”, którymi nawiązał do znaczenia dnia 11 listopada roku 1918 w dziejach naszego kraju. Duszpasterz z niezwykłą wprost historyczną dokładnością począł nakreślać sytuację polityczną tamtych czasów, przytaczając nawet tekst telegramu, jaki Józef Piłsudski wysłał 16 listopada do najważniejszych przywódców państw Europy i świata, komunikując im istnienie Niepodległej. Kapłan odczytał też obszerny fragment niezwykle poruszającego patriotycznego kazania, jakie 11 listopada 1918 roku wygłosił w Warszawie ks. Biskup Antoni Szlagowski. Ks. Lach niezwykle pięknie ujął to, co kryje się pod pojęciem Ojczyzny, nie jest to bowiem tylko kraj, czy państwo, ale „Naród Polski, ta ziemia użyźniona krwią jej obrońców, to zwyczaje, to kultura, to religia, to nauka i sztuka. To jest właśnie Ojczyzna - matka nasza, a jej miłość  to patriotyzm. Tu tkwią nasze korzenie, stąd niejako Bóg brał proch ziemi, żeby nas ukształtować, a gdy znowu w proch się zmienimy, ta sama ziemia nas na nowo przyjmie – ziemia ojczysta”. Ksiądz mówił o Polsce, jako o kraju szczególnego świadectwa świętych i męczenników, państwie dobrze pojmowanej tolerancji, której granicami są zło i grzech. Duchowny przypomniał o wielu wydarzeniach historycznych, które w sposób szczególny zapisały się w dziejach Polski oraz niezwykłych ludziach, którzy ją ukochali ponad własne życie. Księga Syracha nazywa Ojczyznę „korzeniami narodów” i to do tej prawdy nawiązał wygłaszający kazanie wikariusz, mówiąc o trudnej do przecenienia roli Ojczyzny w życiu i budowaniu tożsamości każdego człowieka, zwrócił on także uwagę na konieczność wpajania młodemu pokoleniu odpowiedzialności za kraj. Kapłan przypomniał zgromadzonym, jak to ujął „stacje polskiej historii, tej Krzyżowej Drogi do wolności” i wybitne postacie związane z budową niepodległego państwa. „Całą dzisiejszą uroczystością przyszliśmy podziękować naszym rodakom za ofiarę ich życia […] ich ofiara jest świadectwem woli życia narodu”  - powiedział ks. Lach, podkreślając  z jak wielką wdzięcznością i szacunkiem powinniśmy się odnosić, do tego, co wywalczyli nasi przodkowie. W 1938 roku podczas I Kongresu Polaków w Berlinie dr Jan Kaczmarek skierował do Polaków pięć prawd, które tutaj w Jaworzynce, w tym szczególnym dniu wybrzmiały ponownie z ust młodego księdza. Homilia zakończona została prośbą do Boga o błogosławieństwo dla naszego kraju – jak w czas Bożego Narodzenia wierni usłyszeli słowa „Podnieś rękę, boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!” Uroczysty charakter sprawowanej w tym dniu mszy podkreśliło odśpiewane po Komunii Świętej Te Deum Laudamus.

 Ksiądz Proboszcz Stanisław Pindel serdecznie podziękował przybyłym na Eucharystię przedstawicielom władz, oficjalnym delegacjom, pocztom sztandarowym, orkiestrze oraz wszystkim, którzy w tym dniu chcieli przyłączyć  się do wspólnej modlitwy dziękczynno-błagalnej w intencji Polski. Po chwili o możliwość zabrania głosu poprosił wyjątkowy gość - ks. senior Rafał – prawdziwy świadek historii, pamiętający czasy II RP, który zechciał podzielić się swoimi niezwykłymi przeżyciami, sięgającymi zdarzeń dla większości znanych już jedynie z książek. W swej opowieści duchowny powrócił do czasów trudnego dzieciństwa w realiach okupacji i tego, co nastąpiło już po II Wojnie Światowej, gdy wielu uświadamiało sobie, że kraj nie był takim, o jaki walczono. Dzisiaj mamy Niepodległą, ale wielu ludzi musiało za to zapłacić życiem – przypominał ksiądz senior. Ojczyzny się nie wybiera i nie można uciekać od odpowiedzialności za własny kraj, musimy być  zawsze gotowi na konieczność poniesienia za niego ofiary. Z zachowania wobec Ojczyzny i jej wierności rozliczy nas kiedyś Bóg, a ziemia, na której się urodziliśmy ma być dla nas święta. Każdą wykonywaną pracą powinniśmy służyć bliźnim i Polsce, bowiem w patriotyzmie nie ma miejsca na egoizm – pouczał duszpasterz.

Najświętsza Ofiara zakończona została Modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz pieśnią Boże, coś Polskę. Po Mszy św. uczestnicy obchodów udali się pod odsłonięty rok temu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości  usytuowany nieopodal kościoła pomnik  „WOLNA i NIEPODLEGŁA”. Ks. Pindel w kilku słowach wspomniał tamtą uroczystość, po czym  orkiestra dęta zaintonowała Mazurek Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu hymnu Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek, Sołtys Wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok, Wikariusz Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce ks. Łukasz Lach oraz przedstawiciele Rady Gminy Istebna  złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Hołd polskim bohaterom walczącym o wolność kraju złożyły także poczty sztandarowe i delegacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkół.

Uroczystości zakończyły się powrotem do centrum Istebnej, gdzie wzorem ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia „Na Groniach”, Zespół Regionalny „Istebna” oraz Kapela „Wałasi” zaprosili wszystkich chętnych do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, a tym samym włączenia się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Po tym, jak wybrzmiała pieśń bliska sercu każdemu z Polaków, zabraknąć nie mogło też tej, przy której powaga pojawia się na twarzy każdego mieszkańca naszej małej Ojczyzny – Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego…

Gminne Obchody Święta Niepodległości zorganizowane zostały pod patronatem Wójta oraz Rady Gminy Istebna . W uroczystościach udział wzięli  Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek,  Sekretarz Gminy Istebna Teresa Łaszewska, działacze Związku Kombatantów – Maria Kohut i Edward Byrtus,  Radni Powiatu Cieszyńskiego Monika Wałach – Kaczmarzyk oraz Janusz Juroszek, Radni Gminy Istebna na czele z przewodniczącym Stanisławem  Legierskim,  Sołtys Istebnej Barbara Juroszek, Sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok, Sołtys Koniakowa Jan Gazur, Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty Danuta Konarzewska, poczty sztandarowe działających na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, delegacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej na czele z dyrektor Danutą Haratyk – Woźniczką, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Bogdan Ligocki wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i młodzieży szkolnej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce Dorota Kukuczka wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielami,  delegacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce z dyrektor Dorotą Małyjurek, przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie na czele z zastępczynią dyrektora Alicją Kaczmarzyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 2 w Koniakowie Monika Kukuczka wraz z delegacją szkoły, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej, przedstawiciele działających na terenie Gminy Istebna stowarzyszeń oraz liczne grono mieszkańców.

tekst O.Szotkowska; fot. J. Kohut

W związku z dużą ilością materiału fotograficznego (bardzo obszerny program obchodów Święta) zdjęcia z uroczystości publikujemy w dwóch fotogaleriach (kliknij w poniższe banerki).


Zobacz reportaż:
Obchody Święta Niepodległości 2019 - cz. 1. Koniaków, Istebna

Zobacz reportaż:
Obchody Święta Niepodległości 2019 - cz. 2 Jaworzynka, Istebna


Dodał: Oliwia Szotkowska (7027)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2024/06/1 2024/06/6 2024/06/8 2024/06/9 2024/06/21 2024/06/22 2024/06/29