Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
10.05
2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XXXV/241/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna, w granicach określonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do projektu miejscowego planu oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenia wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu Składający wniosek może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

 

We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę oraz adres siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

Wniosek dostępny pod linkiem

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8804&idmp=331&r=r

 

 

                                                                        Zastępca Wójta Gminy Istebna

                                                                             mgr inż. Łukasz MałyszDodał: Łucja Jałowiczor (8515)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2022/07/5 2022/07/9 2022/07/10 2022/07/17 2022/07/24 2022/07/30 2022/07/31