Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
5.01
2018

Konkurs na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2017 - ostatnie dni zgłaszania kandydatek!

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatek do tego tytułu! Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 5 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018. Formularz dostępny w załączniku.

 

Regulamin Wyborów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2017

I. Postanowienia ogólne.

Par.1.

Organizatorem Wyborów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2017 jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Komisarzem konkursu jest Lucyna Ligocka – Kohut.

Par.2.

Celem wyborów jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, pani domu, bizneswoman, działaczka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób interesująca i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna.

 

Par.3.

Wybory składają się z dwóch etapów:

  1. Osoby prywatne, regionalne media, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie Śląska Cieszyńskiego zgłaszają kandydatki do Złotej Piątki Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2017 przy użyciu specjalnie sporządzonych na ten cel formularzy zgłoszeniowych w terminie od 5 stycznia 2018 do 26 stycznia 2018. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68, do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21  oraz do siedzib następujących ośrodków Kultury:

- Brenna, Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej, 43 – 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69

- Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, 43 – 400 Cieszyn-

- Chybie, Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie

- Dębowiec, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10,

43 – 426 Dębowiec

- Goleszów,Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie, ul. Cieszyńska 25, Goleszów

-Hażlach, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach, ul. Główna 37, 43 – 419 Hażlach

- Jasienica, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, 43-385 Jasienica 159

- Jaworze, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze,  ul. Zdrojowa 82, 43 – 384 Jaworze

- Skoczów, Miejskie Centrum Kultury w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 43 – 430 Skoczów

- Strumień, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, ul. Rynek 16, 43 – 246 Strumień

- Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Pl. B. Hoffa 3, 43 – 460 Wisła

- Ustroń, Miejski Dom Kultury Prażakówka, 43 – 450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 28

- Zebrzydowice, Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 21, 43 – 410 Zebrzyowice

 

2. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana jest Złota Piątka, stworzenie ich profilu, za ich pisemną zgodą na portalu WWW.ox.pl, www.beskidzka.pl i w Głosie Ziemi Cieszyńskiej w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2017 w terminie od 9 lutego do 1 marca 2018. W tym czasie odbędzie się głosowanie internautów na portalu ox.pl na swoją faworytkę. Dodatkowo w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” zostaną zamieszczone kupony do głosowania, które będzie można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 43 - 470 Istebna 68.  Ilość zdobytych głosów będzie miała wpływ na decyzję kapituły.

3. O nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią.

4. W przypadku dostarczania kuponów jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak podania nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

Par. 4.

Wyboru Złotej Piątki Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2017 i spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2017 dokonuje kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska Dyrektor Sprzedaży i Promocji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka Dyrektor Portalu ox.pl oraz Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Par. 5.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas finałowej Gali 10 marca 2018 r. podczas Uroczystości z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej i X Pokazu Mody Anny Drabczyńskiej w Hotelu/ Restauracji „Złoty Groń” o godz. 18.00.

Par. 6.

Formularze zgłoszeniowe będą umieszczone na stronach internetowych gmin: Brenna, Cieszyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jaworze, Jasienica, Skoczów, Strumień, Wisła, Zebrzydowice, Ustroń, na portalach internetowych: ox.pl, lokalnych gazetach gmin oraz w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, a także we wszystkich ośrodkach kultury ww. gmin.

Par. 7.

II. Uczestniczki wyborów.

Uczestniczkami wyborów mogą być kobiety powyżej 18 roku życia, mieszkanki Śląska Cieszyńskiego.

III. Warunki uczestnictwa w wyborach.

Par.1.

Zgłoszenia kandydatek do wyborów dokonują osoby prywatne, przedstawiciele regionalnych mediów, organizacji społecznych i samorządów.

Par.2.

Laureatka Konkursu udziela wywiadów na swój temat przedstawicielom mediów.

IV.  Nagrody w konkursie oraz zasady ich przyznawania.

Par.1.

Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2017 otrzyma ceramiczną statuetkę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską.

V. Postanowienia końcowe.

Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu!

 Dodał: Oliwia Szotkowska (5745)