Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Wkrótce

plakat
Rozpoczęcie imprezy: 2019-05-19
Zakończenie imprezy: 2019-05-19
Miejsce imprezy: Biuro zawodów – Istebna, leśny parking obok stacji paliw; godz. 14.00;
Organizator: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
Kontakt: www.nartki.org/kontakt/

Biegi, nartorolki i rower, czyli Beskidzki Triathlon Górski.

Więcej szczegółów
Baner
Rozpoczęcie imprezy: 2019-05-19
Zakończenie imprezy: 2019-05-19
Miejsce imprezy: Kompleks Sportowo - Rekreacyjny Istebna Zaolzie
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Kontakt: +48 33 855 62 08

Regulamin biegu sztafetowego 19 maj 2019r. – Istebna Zaolzie

1. Organizatorem „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, osobą do kontaktu jest Karina Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com

2. Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Istebna.

3.

aMiejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna Zaolzie ( boisko sportowe, trasa nartorolkowa i ścieżka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 14:00 (dzieci szkół podstawowych) – pozostałe godziny startów oraz przebieg zawodów  uzależniony od ilości zgłoszonych sztafet.
c. Biuro zawodów czynne od godz. 13:00. W pierwszej kolejności rejestrowane będą dzieci i młodzież (do godz. 13:30), potem dorośli. Przy rejestracji należy okazać dokument tożsamości (w przypadku zawodników niepełnoletnich wystarczy legitymacja szkolna).

4.

aZawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik 2010 i młodsze ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn)- dystans 2 x 100 metrów
- roczniki od 2009 do 2005 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2004 do 2002 ( osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn)- dystans 2 x 800 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch zawodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej płci (do zawodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Podczas biegów zawodnicy dokonują zmiany w wyznaczonej strefie zmian przekazując sobie pałeczkę z ręki do ręki. 
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wyłącznie pisemną za zgodą rodziców, którzy przy rejestracji uczestników zobowiązani są do podpisania specjalnego oświadczenia lub do dostarczenie go Organizatorom do dnia 17.05 (piątek) do godz. 15:30. Oświadczenie dostępne w biurze Organizatora.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie jeden raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje w dwóch różnych sztafetach, obie zostaną zdyskwalifikowane.
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występowania w kolcach.

5.
a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawodników uzyskany na mecie przez drugiego z nich.
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, napój i coś słodkiego.  
c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i kobiet otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe.

6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności należeć będzie do Organizatorów.

 

III Bieg Rodzinny Najważniejsze informacje

I. Cel imprezy:

Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. Organizator

Ochotnicza Straż Pożarna Istebna – Centrum

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

III. Termin i miejsce:

19 maja 2019 r.

Kompleks Sportowo -Rekreacyjny Istebna-Zaolzie

V. Trasa i dystans

Zawody rozgrywane są na trasie o długości około 550 m, o nawierzchni utwardzonej (asfalt) w którym mogą startować wszystkie chętne rodziny: dorośli wraz z dziećmi.

Podczas startu obowiązuje tempo dostosowane do umiejętności zawodników (może być nawet spacerowe, liczy się ukończenie biegu, dzieci mogą być przewożone w wózkach).

V. Zgłoszenia:

Warunkiem udziału w ww. zawodach jest zarejestrowanie rodzin składających się z co najmniej jednej osoby dorosłej i co najmniej jednego dziecka, w stosunku do którego osoba dorosła jest rodzicem / opiekunem prawnym, wszyscy członkowie drużyn muszą być spokrewnieni z sobą co najmniej w stopniu III.

Zgłoszenia dokonuję się w biurze zawodów, w dniu biegów tj. 20 maja 2018 r., w miejscu rozgrywania zawodów. W godzinach od 14:00- 15:30

Rodzina startuje pod nazwiskiem osoby zgłaszającej i w stosunku do tej osoby będą liczone bonusy punktowe.

Impreza ma charakter otwarty.

Uczestnictwo w biegach jest bezpłatne.

Prawo startu mają osoby fizyczne bez względu na wiek i płeć. Osoby poniżej 18 roku życia startują pod stałą opieką i za zgodą Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących w zawodach.

Rodzice/Opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

VI. Zasady rozgrywania biegów

Rodzina na trasę wyrusza wspólnie, czas okrążenia liczony jest od podania komendy START przez sędziego, a zatrzymywany po przekroczeniu linii mety przez ostatniego członka rodziny zgłoszonego do biegu.

VIII. Zwycięzcy i nagrody

Impreza ma charakter promujący zdrowy, rodzinny tryb życia, aktywny wypoczynek i rekreację, w której zwycięzcami są wszystkie rodziny które ukończą bieg.

Puchar otrzyma rodzina, która uzyska najlepszy czas okrążenia pomniejszony o bonusy punktowe.

Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

Więcej szczegółów