Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Wkrótce

Fragment plakatu - wernisaż wystawy 10 lutego
Rozpoczęcie imprezy: 2022-02-10
Zakończenie imprezy: 2022-03-16
Miejsce imprezy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Organizator: Gmina Istebna, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Kontakt: +48 33 855 62 08

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej zaprasza na wystawę historyczną pt. Szańce w Mostach koło Jabłonkowa, obrona granicy Śląska na przestrzeni wieków.

Rozpocznie się ona wernisażem 10 lutego o godz. 15.00 i potrwa do 16 marca.

Wystawa 400-lecia od pojawienia się pierwszej wzmianki o budowie Twierdzy Wielki Szaniec w Mostach koło Jabłonkowa. Wystawę dla Gminy Mosty koło Jabłonkowa przygotowało Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Český Těšín).

Autorem wystawy jest historyk Martin Krůl.

Więcej szczegółów
Fragment plakatu z grafiką przedstawiającą narciarzy
Rozpoczęcie imprezy: 2022-02-13
Zakończenie imprezy: 2022-02-13
Miejsce imprezy: Trasy Narciarskie Kubalonka
Organizator: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Kontakt: +48 33 855 62 08

Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży organizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, propagującym zdrowy styl życia bez nałogów.

13 lutego 2022 r. - niedziela – Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży - biegi dla kategorii rocznik 2006 i młodsi

Biuro zawodów czynne od godz. 8:30 (weryfikacja zawodników według list zapisów online, wydawanie numerów startowych).

Procedura dla danej grupy wiekowej kończyć się będzie na 20 minut przed startem tej grupy.

Starty kategorii dzieci i młodzieży od godz. 10:00 począwszy od najmłodszej kategorii.

Dekoracja dzieci i młodzieży – w wydzielonym sektorze po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.

 

Uwaga! Podane dystanse są orientacyjne. Ostateczną decyzję Organizatorzy podejmą w dniu zawodów w zależności od warunków śniegowych na trasach.

Dziewczynki 2015 i młodsze 200 m
Chłopcy 2015 i młodsi 200 m
Dziewczynki kl. I – II 2013 - 2014 400 m
Chłopcy kl. I - II 2013 - 2014 400 m
Dziewczynki kl. III - IV 2011 - 2012 1000 m
Chłopcy kl. III - IV 2011 - 2012 1000 m
Dziewczyny kl. V - VI 2009 - 2010 2000 m
Chłopcy kl. V - VI 2009 - 2010 2000 m
Młodzież - Dziewczyny 2006 - 2008 2500 m
Młodzież - Chłopcy 2006 - 2008 2500 m

 

Uwaga! W związku z epidemią Covid-19 zawody przeprowadzone będą z zachowaniem obowiązujących w terminie Biegu ogólnokrajowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Zasady uczestnictwa w Biegu:

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W zawodach mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych.
 • Poprzez dokonanie zgłoszenia do zawodów uczestnik potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich i z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 • Uwaga! Zapisy w tym roku odbywać się będą w formie online za pomocą formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.istebna.eu w dniu 26 stycznia 2022 r.
 • Zapisy internetowe potrwają do środy 9 lutego 2022 roku do godz. 12.00.
 • Zawodnik, który do tego dnia nie dokona opłaty startowej nie zostanie umieszczony na liście startowej.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja uczestników wg listy zgłoszeń online oraz wydawanie numerów rozpocznie się o 8.30. Przy zapisach zawodnik musi okazać dokument tożsamości. Weryfikacja i wydawanie numerów kończyć się będzie 30 minut przed startem danej grupy.
 • Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.
 • W biegu obowiązuje styl klasyczny. Planowane są starty masowe, jednak w zależności od obowiązujących w dniu zawodów wytycznych sanitarnych Organizator może podjąć decyzję o innej formie startu (interwałowy).
 • W zależności od możliwości przygotowania tras Organizator może wydłużyć lub skrócić dystanse.

 

Nagrody:

Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej dla dzieci i młodzieży (rocznik 2006 i młodsi) otrzymują puchar, dyplom i nagrody rzeczowe.

W najmłodszej kategorii wiekowej, jak również w kategoriach Młodzieży dla zwycięzców zostaną wręczone „Istebniańskie Brucliki i Kabotki”.

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, bon na lunchbox i herbatę oraz ubezpieczenie NNW.

Postanowienia końcowe:

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu zawodów.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN.

Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzygają: Sędzia Główny, Delegat Techniczny i Organizator Zawodów.

Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, dbać o porządek w miejscu zawodów, jak również podporządkować się komunikatom służb porządkowych, sędziów i Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca bądź formy rozgrywania zawodów lub odwołania imprezy w przypadku wystąpienia „siły wyższej”.
UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników na stronie internetowej istebna.eu oraz gminnym profilu na Facebooku, dlatego wszyscy zainteresowani są zobowiązani do śledzenia informacji Organizatora dotyczących tych zmian. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.istebna.eu oraz gminnego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco będą zamieszczane aktualności dotyczące biegu.

Więcej szczegółów
Fragment plakatu, na nim grafika z narciarzami
Rozpoczęcie imprezy: 2022-02-13
Zakończenie imprezy: 2022-02-13
Miejsce imprezy: Trasy Narciarskie Kubalonka
Organizator: Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Partner Organizatora: Polski Związek Narciarski
Kontakt: +48 33 855 62 08

Organizator Biegu: Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej Partner Organizatora: Polski Związek Narciarski

Cel zawodów: popularyzacja narciarstwa biegowego, upowszechnienie aktywnego sposobu spędzenia czasu i promocja Gminy Istebna

13 lutego 2022 r. - niedziela – biegi dla młodzieży i dorosłych (rocznik 2005 i starsi) 

Biuro zawodów czynne od godz. 8:30 (weryfikacja zawodników według list zapisów online, wydawanie numerów startowych).

Procedura weryfikacji dla startujących w biegu na 5 km kończyć się będzie o godzinie 9:40 zaś dla startujących w biegu na 15 km o godz. 10:30.

Start do biegu na 5 km (juniorki, kobiety oraz kategorie mężczyzn M60 i M70) o godz. 10:00.

Start do biegu na 15 km o godz. 11:00.

Dekoracja zwycięzców po zakończeniu poszczególnych biegów.

Dystanse

Juniorki 2003-2005 5 km

Juniorzy 2003-2005 15 km

Kobiety K 20 1993-2002 5 km

Kobiety K 30 1983-1992 5 km

Kobiety K 40 1973-1982 5 km

Kobiety K 50 1963-1972 5 km

Kobiety K 60 1953-1962 5 km

Kobiety K 70 1952 i starsze 5 km

Mężczyźni M 20 1993-2002 15 km

Mężczyźni M 30 1983-1992 15 km

Mężczyźni M 40 1973-1982 15 km

Mężczyźni M 50 1963-1972 15 km

Mężczyźni M 60 1953-1962 5 km

Mężczyźni M 70 1952 i starsi 5 km

Uwaga! W związku z epidemią Covid-19 zawody przeprowadzone będą z zachowaniem obowiązujących w terminie Biegu ogólnokrajowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Zasady uczestnictwa w Biegu:

 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W zawodach mogą brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych.
 • Poprzez dokonanie zgłoszenia do zawodów uczestnik potwierdza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich i z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
 • Uwaga! Zapisy w tym roku odbywać się będą w formie online za pomocą formularza, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.istebna.eu w dniu 26 stycznia 2022 r.
 • Opłata startowa, której podlegają tylko zawodnicy pełnoletni (od rocznika 2004 włącznie) wynosi 40 zł. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Zapisy internetowe potrwają do środy 9 lutego 2022 roku do godz. 12.00.
 • Zawodnik, który do tego dnia nie dokona opłaty startowej nie zostanie umieszczony na liście startowej.
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja uczestników wg listy zgłoszeń online oraz wydawanie numerów rozpocznie się o 8.30. Przy zapisach zawodnik musi okazać dokument tożsamości. Weryfikacja i wydawanie numerów kończyć się będzie 30 minut przed startem danej grupy.
 • Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media.
 • W biegu obowiązuje styl klasyczny. Planowane są starty masowe, jednak w zależności od obowiązujących w dniu zawodów wytycznych sanitarnych Organizator może podjąć decyzję o innej formie startu (interwałowy).
 • W zależności od możliwości przygotowania tras Organizator może wydłużyć lub skrócić dystanse.

 

Nagrody: Miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej dla młodzieży i dorosłych (rocznik 2005 i starsi) otrzymują puchar, dyplom i nagrody pieniężne.

Najszybszy uczestnik na dystansie 15 km otrzymuje nagrodę główną – „Istebniański Bruclik”.

Najszybsza kobieta na dystansie 5 km otrzymuje dodatkowo „Istebniański Kabotek”.

Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal, bon na lunchbox i herbatę oraz ubezpieczenie NNW.

Poniższy zapis dotyczy Mistrzostw Polski Górników:

W biegu na dystansie 15 kilometrów mężczyzn (open) wyróżnionych będzie 10 najlepszych górników. W biegu na dystansie 5 kilometrów mężczyzn (open) wyróżnionych będzie 10 najlepszych górników. W biegu na dystansie 5 kilometrów kobiet wyróżnione będą 3 najlepsze panie pracujące w branży górniczej.

Postanowienia końcowe: 

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu zawodów.
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN.
 • Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzygają: Sędzia Główny, Delegat Techniczny i Organizator Zawodów.
 • Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, dbać o porządek w miejscu zawodów, jak również podporządkować się komunikatom służb porządkowych, sędziów i Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca bądź formy rozgrywania zawodów lub odwołania imprezy w przypadku wystąpienia „siły wyższej”.
 • UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników na stronie internetowej istebna.eu oraz gminnym profilu na Facebooku, dlatego wszyscy zainteresowani są zobowiązani do śledzenia informacji Organizatora dotyczących tych zmian. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.istebna.eu oraz gminnego profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco będą zamieszczane aktualności dotyczące biegu.
Więcej szczegółów