Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Podatki lokalne

Data publikacji: 2020-04-22, 10:01:16

Podatki lokalne to grupa należności stanowiących dochody własne gminy, jak np. podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych. Rada Gminy, w zakresie wskazanym w ustawie podatkowej, ma prawo do ustalania ich wysokości, kierując się interesem gminy i jej mieszkańców.

I. Stawki podatku obowiązujące w Gminie Istebna:

Na rok 2020:

Podatek od nieruchomości (tutaj zmiana uchwały w związku z COVID-19)

Podatek od środków transportowych

Na rok 2021:

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Na rok 2022:

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości - uchwała RIO

Podatek od środków transportowych

II. Formularze podatkowe

Osoby fizyczne w momencie powstania obowiązku podatkowego (np. zakupu nieruchomości), a następnie z każdą zmianą mającą wpływ na wysokosć podatku (np. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej) mają obowiązek złożyć aktualne oświadczenie podatkowe na druku według ustalonego wzoru informacji podatkowej IN-1 (wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3). Na podstawie złożonych informacji Wójt wydaje decyzje w sprawie ustalenia wysokości podatku na dany rok podatkowy.

Powyższe dotyczy również innych podatników podatku od nieruchomości (np. spółek, stowarzyszeń) oraz wszystkich właścicieli środków transportowych. Z tym, że podmioty te mają również obowiązek składać oświadczenie podatkowe na początku każdego roku podatkowego. Obowiązują druki deklaracji podatkowych DN-1 (wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2) oraz DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A). Podatek obliczony w deklaracji jest podatkiem do zapłaty - bez wezwania.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny i podatek leśny (wszystkie druki dostępne na stronie internetowej podatki.gov.pl) - możliwe jest składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Deklaracje, na dany rok podatkowy powinny być składane na drukach obowiązujących w tym roku (wzory przed rokiem 2019 zostały określone uchwałą Rady Gminy Istebna i są do pobrania w załącznikach poniżej).

III. Ważne informacje

Podatek od nieruchomości - COVID-19

Podatek od nieruchomości - informacje i wyjaśnienia (w przygotowaniu).

Podatek od nieruchomości - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych (w przygotowaniu).

Archiwalne stawki podatku od nieruchomości (w przygotowaniu).Dodał: (1065)