Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Inwestycje Gminy Istebna dotyczące gospodarki wodno-ściekowej

Data publikacji: 2015-12-01, 10:10:09

1. Nazwa zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej z LYS-FUSION do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej” i „Budowa sieci wodociągu zbiorowego dla Gminy Istebna – wieś Koniaków” (tj. zadania wchodzące w skład projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla Gminy Istebna”)

 • Data podpisania umowy: 15.11.2010 r.
 • Okres realizacji: 2010 r.- 2012 r.
 • Montaż finansowy:
 • Całkowity koszt:  2.913.621,47 zł
  -
  Preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 115.200,00 zł
  - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 1.538 977,00 zł

 

2. Nazwa zadania: „Usunięcie szkód powodziowych powstałych na ujęciu wody Wilcze w Istebnej”

 • Data podpisania umowy dotacji: 04.04.2011 r.
 • Okres realizacji: 2011r.
 • Montaż finansowy:
  - Całkowity koszt: 139.927,51 zł,
  -
  Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 87.068,00 zł

 

3. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej – etap II ”

 • Data podpisania umowy pożyczki: 05.08.2011 r.
 • Okres realizacji: 2011 r.- 2012 r.
 • Montaż finansowy:
  - Całkowity koszt: 1.398.387,00 zł,
  - Preferencyjna pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 995.356,00 zł

 

4. Nazwa zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków: Łabaje, Dragony, Biłki”

 • Data podpisania umowy pożyczki: 26.10.2012 r.
 • Okres realizacji: 2012 r. - 2013 r.
 • Montaż finansowy:
  - Całkowity koszt: 382.890,54 zł
  - Preferencyjna pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 96.059,00 zł
    dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 120.074,00 zł


Dodał: (1080)