Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.03
2019

Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2019 roku.

Informacja Wójta Gminy Istebna w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat przyznanych wysokości kwot dotacji przedstawia zamieszczone poniżej Zarządzenie Wójta Gminy Istebna.

Organizacje, które otrzymały dotację inną niż wnioskowana proszone są o dokonanie aktualizacji harmonogramu i kosztorysu zgodnie z przyznaną dotacją według wzoru znajdującego się w załączniku do niniejszej informacji. Aktualizację należy złożyć w dwóch egzemplarzach opieczętowanych i podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w tym zakresie zadań.

Do niniejszej informacji załączona została także propozycja komisji oceniającej, czyli wysokość proponowanej dotacji dla poszczególnych podmiotów, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2019 roku.Dodał: (6531)