Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
28.02
2022

Gmina Istebna dla Ukrainy

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions

Informacje dot. opieki medycznej dla uchodźców

Informacja podana w dwóch językach polskim oraz ukraińskim:

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

 

III. Przyjęcie uchodźców ukraińskich pod swój dach

Informujemy, iż przyjęcie uchodźców przez osoby prywatne jest dobrowolne. Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o rekompensatę poniesionych kosztów. Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę. Świadczenia będą wypłacane za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.

Pieniądze będą wypłacane „z dołu”, za faktyczny czas goszczenia uchodźców. Świadczenie będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł osobodzień za zakwaterowanie z wyżywieniem. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

 

Wzór wniosku oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się na samym dole w załącznikach.

 

Osoby o narodowości ukraińskiej przebywające na terenie naszej gminy mogą korzystać ze zbiorów ubrań, które dostępne są GOKu w Istebnej (pomieszczenia dawnej apteki). Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców i potrzebują dla nich niezbędnych rzeczy mogą zadzwonić także pod numer (33) 855 61 58 – celem ustalenia potrzeb i odbioru bądź ich dostarczenia.

 

IV. Spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

1. W dniu 3 marca 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Wójt Gminy – Łucja Michałek. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli Sołtysi z poszczególnych wsi, Komendant Gminny OSP, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Istebna, Prezes Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle, Kierownik Posterunku Policji w Istebnej. Wójt Gminy Łucja Michałek przedstawiła wszystkim obecnym aktualną sytuację związaną z pomocą dla uchodźców. Przekazała, że odnowiono kontakt z zaprzyjaźnioną Gminą Delatyn na Ukrainie, celem udzielenia niezbędnej pomocy, której warunki będą uzgodnione wkrótce. Na posiedzeniu zostały ustalone kwestie dotyczące zakwaterowania osób z Ukrainy. Wojewoda Śląski wyznaczył na terenie Gminy Istebna dwa ośrodki dla uchodźców. Pomoc samorządu opierała się będzie przede wszystkim  na pomocy rzeczowej. Ustalono, że Gmina będzie działać wspólnie z Policją, Strażą pożarną.

2. W dniu 8 marca 2022r. odbyło się kolejne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła Łucja Michałek- Wójt Gminy Istebna. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli: Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Istebna, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysi z poszczególnych wsi, Przewodniczący Rady Gminy Istebna oraz radni rady Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Istebnej a także wolontariusze działający na terenie Gminy Istebna.
Wójt Gminy Łucja Michałek przedstawiła wszystkim zebranym kwestie dotyczące zakwaterowania osób z Ukrainy rozlokowanych z ramienia Wojewody Śląskiego. Zastępca Wójta przedstawił informacje z wczorajszej wizyty w wyżej wspomnianych kwaterach. Ponadto omówiono aktualną sytuację związaną z udzielaną pomocą dla uchodźców.
 
3. W dniu 10 marca br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawiano stałe kwestie dotyczące zakwaterowania, ilości osób przybywających w ośrodkach wyznaczonych przez Wojewodę Śląskiego. Ponadto na spotkaniu ustalono szczegóły pomocy dla partnerskiej gminy Delatyn.
 
4. Dnia 15 marca 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Inspektor USC przedstawiła aktualną liczbę uchodźców przebywających na terenie gminy Istebna. Dyrektor CUW poinformowała o aktualnej liczbie ukraińskich dzieci przyjętych do szkół na terenie gminy. Kierownik Posterunku Policji w Istebnej zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa.
 
5. Dnia 22 marca 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Inspektor USC przedstawiła aktualną liczbę uchodźców przebywających na terenie gminy Istebna. Dyrektor CUW poinformowała o aktualnej liczbie ukraińskich dzieci przyjętych do szkół na terenie gminy. Kierownik GOPS omówiła temat świadczeń przysługujących uchodźcom.
 

V. Udzielenie wsparcia partnerskiej Gminie Delatyn.

W dniu 03.03.2022r. w Urzędzie Gminy Istebna z inicjatywy Łucji Michałek- Wójt Gminy Istebna odbyło się zdalne posiedzenie z władzami partnerskiej Gminy Delatyn. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy z przedstawicielem Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży-Piastun Panem Krzysztofem Pawlak. Celem spotkania była chęć udzielenia pomocy ukraińskiej społeczności lokalnej przez Gminę Istebna.
 
Gmina Delatyn  przekazała konkretne potrzeby. Pomoc rzeczową przekazaliśmy na Ukrainie, za przejsciem granicznym w Korczowej w dniu 25 marca 2022r. Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Istebna oraz sponsorom za udzielenie potrzebnego wsparcia na zakup darów rzeczowych.

 

VI. Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców.

Starostwo Powiatowe informuje, iż przybywajacym do Polski uchodźcom z terenu Ukrainy może być udzielena nieodpłatna pomoc prawna. Rejestracja do nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się:

1. telefonicznie: pod numerem telefonu: 33 4777 239 ;

2. elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub ma stronie np.ms.gov.pl/zapisy ;

3. osobiście: w starostwie powiatowym.

 

Poniżej w załącznikach znajduje się informator w języku polskim oraz ukraińskim.

 

VII. Ośrodki na naszym terenie wyznaczone przez Wojewodę Śląskiego:

Informuje się, że na terenie Gminy Istebna wyznaczono przez Wojewodę Śląskiego następujace Ośrodki, są to:

1. Koniaków: Firma Usługowa Magdalena Matuszna Koniaków 942 (możliwość zakwaterowania 300 osób);

2. Istebna: Dom Słoneczniki O.PIO Caritas Istebna 294 (przewidywane zakwaterowanie 25 osób);

3. Istebna: Hotel Srebrny Bucznik, 43-470 Istebna 464 (przewidywane zakwaterowanie 195 osób);

4. Pomieszczenia w budynku remizy strażackiej jednostki OSP Koniaków Centrum (przewidywane zakwaterowanie 36 osób).

 

VIII. Współpraca placówek oświatowych na rzecz Ukrainy.

Chęć pomocy w Gminie Istebna okazały także placówki oświatowe z naszego terenu. Zorganizowane zostały zbiórki darów rzeczowych. Szkoły, które przyłączyły się do akcji:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej,
 3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie,
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie,
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce im. ks. Jana Twardowskiego,
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce.

Zbierano przede wszystkim artykuły higieniczne – głównie pampersy, podpaski, szczoteczki i pasty do zębów, mydła, itp. oraz żywność długoterminowa – dania w słoikach, konserwy, ryż, dania dla dzieci, ponadto artykuły do zabawy dla dzieci – kredki, kolorowanki, klocki.

Niektóre ze Szkół współpracują z jednostkami OSP z Gminy Istebna, Przedszkolem "Słoneczna Kraina", Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej oraz z wolontariuszami.

 

IX.Co należy zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

 1. Zebrać dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli brak jest takich dokumentów należy złożyć stosowne oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
 2. Skontaktować się z wybraną polską szkołą i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 3. Szkoła podstawowa, w rejonie zamieszkania, ma obowiązek przyjąć dziecko.  Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
 4. Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, należy skontaktować się z urzędem gminy, w miejscu mieszkania i poprosić o wskazanie szkoły, w której dziecko będzie mogło się uczyć.

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół.

 

Informujemy, iż młodzież z Ukrainy, która znajduje się na terenie naszej gminy może pobierać naukę w oddziale przygotowawczym w ZSGH w Wiśle. Dotyczy uczniów, którzy w lutym 2022r. kształcili się w klasie 10 lub 11 lub w Collegu. Nauka odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku i obejmuje przedmioty ogólnokształcące (bez przedmiotów zawodowych). W części lekcji uczestniczy pomoc nauczyciela posługująca się językiem ukraińskim.

Podanie do pobrania dostępne jest pod adresem:

https://zsgh.wisla.pl/strona/ukraina-ukraina

 

X. Apel Policji do uchodźców

Zachowaj czujność i ostrożność Будьте пильні і обережні
 
Większość ludzi ma dobre intencje i chce pomagać innym. Oferuje pomoc materialną, finansową, transport, nocleg czy pracę. Możliwe jest jednak, że ktoś będzie chciał wykorzystać Twoją trudną sytuację życiową.
Більшість людей мають добрі наміри і хочуть помагати іншим. Вони пропонують матеріальну i фінансову допомогу, транспорт, нічліг чи роботу. Може трапитися, що хтось захоче скористатися Вашою скрутною життєвою ситуацією.
 
Pamiętajmy, jeśli jesteśmy świadkami przestępstwa, brak naszej reakcji wiąże się z tym, że sytuacje taką akceptujemy - w myśl zasady „ nie reagujesz – akceptujesz”.
 
Szczegóły na ulotce dostępnej poniżej w załączniku.
 

XI. Одноразова грошова допомога громадянам України Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Громадяни України, якi законно перебувають на території Республіки Польща і які внесені до реєстру PESEL, можуть подати «Заяви про виплату одноразової грошової допомоги»

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL mogą składać "Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Файли для завантаження

XII. Informacja dotycząca możliwości wyjazdu do Francji obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnego transportu np korzystając z pociągu relacji Przemyśl - Berlin (odjazd z Przemyśla o godz.07:07, odjazd z Katowic o godz.12:46) przez stacje Kraków - Katowice - Wrocław (przejście graniczne Rzepin).

Po  przyjeździe do Niemiec, można udać się w dalszą drogę do Lion i Dijon we Francji zorganizowanym transportem, gdzie władze Francji przygotowały miejsca dla uchodźców ( 3 linki do ulotek informacyjnych):

https://www.katowice.uw.gov.pl/download/4609

https://www.katowice.uw.gov.pl/download/4610

https://www.katowice.uw.gov.pl/download/4611

Transport samodzielny z wykorzystaniem możliwości jak wyżej.

Aktualnie autokary z Berlina i Hanoweru do Dijon i Lyon będą kursować wyłącznie:

- do Lyon wyłącznie w środy wieczorem (z Berlina o godz.18.00, z Hanoweru o godz.22.00)

-do Dijon wyłącznie w czwartki wieczorem (z Berlina o godz.18,00, z Hanoweru o godz.22.00)

 

XIII.Pomoc Finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Program ma na celu udzielenie pomocy osobom, które uciekły przed wojną w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce.

Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Kto kwalifikuje się do programu?

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po 24 lutego br., a do jego uzyskania nie jest wymagany PESEL. Pomoc pieniężna UNHCR to jednorazowa wypłata gotówki. Kwalifikujący się odbiorcy otrzymają 700 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące i 600 zł na kolejną osobę w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc finansową UNHCR?

Aby otrzymać wsparcie, uchodźca musi wypełnić i wysłać specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej UNHCR help.unhcr.org. Na podany w nim numer telefonu otrzyma SMS z terminem, w którym ma się zgłosić do centrum rejestracyjnego. Na razie takie punkty zostały uruchomione w Warszawie i Krakowie.

Centra rejestracji:
Warszawa: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa
Kraków: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7, Kraków

Otwarte od niedzieli do piątku w godzinach 8:00-16:00, w sobotę są zamknięte. Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych punktów.

Na spotkanie rejestracyjne należy przyjechać ze wszystkimi członkami rodziny, ponieważ niezbędne będzie pobranie od każdej osoby odcisków palców (ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom). Ponadto trzeba mieć paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski.

Więcej informacji również w języku ukraińskim na stronie UNHCR www.help.unhcr.org/poland

 

Ulotki informacyjne w języku ukraińskim znajdują się w załącznikach na samym dole strony.

 

XIV. Informacja dla obywateli Ukrainy planujących wyjazd z Polski:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować ZUS o wyjeździe. Wyjazd obywatela  Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju i w konsekwencji powoduje utratę prawa świadczeń dla rodzin.

W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

 • pod nr tel. 22 290 55 00 od 8:00 do 15:00,
 • dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00 do 18.00 - konsultanci infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim i polskim.

Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl ), zarówno w języku polskim i ukraińskim.

XV. Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej w Wiśle 7 czerwca, 11:00-15:00

Amfiteatr w Wiśle – to tutaj już 7 czerwca będzie można znaleźć pracę, uzyskać porady prawne czy pomoc w wypełnianiu wniosków. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, miastem Wisła oraz Starostwem Powiatowym w Cieszynie organizuje po raz drugi Dzień Otwartej Integracji Polsko-Ukraińskiej.

  – Zorganizowane na początku maja w Czerwionce-Leszczynach wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem obywateli z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną w naszym regionie, że od razu podjęliśmy decyzję o realizacji kolejnego. Tym razem odbędzie się ono w pięknej Wiśle. Wiemy, że w południowym rejonie naszego województwa przebywa najwięcej uchodźców i mamy nadzieję, że chętnie wezmą oni udział w przedsięwzięciu realizowanym z myślą o nich. Będzie ono nie tylko szansą na uzyskanie wsparcia w zakresie poszukiwania pracy czy legalizacji pobytu, ale również okazją do integracji z lokalną społecznością. Na pewno nie zabraknie też dodatkowych atrakcji, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i przyjaciół z Ukrainy przebywających w tym regionie do udziału w wydarzeniu! – zachęca wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W amfiteatrze w godzinach 11.00 – 15.00 staną stoiska z pracownikami m.in. Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Katowicach, którzy pomogą wyjaśnić wątpliwości związane z 500+,  będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Sprawy legalizacji dalszego pobytu na terenie naszego kraju  będzie można skonsultować z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Kłopoty natury prawnej pomoże rozwikłać radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych. 

- Niezwykle ważnym aspektem w integracji obywateli Ukrainy w lokalnym środowisku jest praca. Dlatego też podczas Dnia Otwartej Integracji będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami z regionu. Nie zabraknie również ofert pracy i poradnictwa zawodowego zapewnionego przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie – wylicza rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Będzie również Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest partnerem całego wydarzenia. Swoje stoiska będą mieć także Euroregion Śląsk Cieszyński oraz Euroregion Beskidy.  

Bogatą ofertę edukacyjną zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gdyż będą Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Bielsku-Białej. Pedagodzy będą uczuć dorosłych obywateli Ukrainy języka polskiego, zmierzą ciśnienie tętnicze, saturację, a dla dzieci zorganizują gry i zabawy z robotami, klockami LEGO, zajęcia taneczne, czy malowanie buziek. 

To nie koniec atrakcji, bowiem będzie także mowa o bezpieczeństwie. Operatorzy numeru alarmowego 112 naszego Centrum Powiadamiania  Ratunkowego pokażą na fantomie, jak udzielić pierwszej pomocy. Dodatkowo gry i zabawy sprawnościowe zapewnią strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wisły. O bezpiecznych zachowaniach podczas zbliżających się wakacji opowiedzą z kolei policjanci.

- Serdecznie zapraszam we wtorek do Wisły obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w naszym regionie. Wielu z nich już włączyło się w życie codzienne miasta, ale wciąż jeszcze mnóstwo osób poszukuje pracy, załatwia formalności, potrzebuje pomocy i wsparcia. To wydarzenie będzie idealną okazją, żeby rozwiać wątpliwości, wymienić doświadczenia, zintegrować się, bądź po prostu znaleźć na siebie pomysł w tej części województwa. Jeśli gościmy u siebie obywateli Ukrainy, pomóżmy im tego dnia pojawić się w naszym amfiteatrze – namawia Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Ulotki znajdują się w załącznikach poniżej.

 

XVI. Ważne linki:

1. Koordynacja pomocy humanitarnej  (Tutaj znajdziesz pomoc lub jej udzielisz)

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

2. Baza lokalowa dla uchodźców prowadzona przez ROPS Województwa Śląskiego ( przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych/prywatnych):

https://slaskiedlaukrainy.pl.


3. Informacja o możliwości zakwaterowania uchodźców na terenie powiatu Cieszyńskiego w ośrodkach organizowanych przez Wojewodę

https://www.powiat.cieszyn.pl/komunikat/informacja-o-zakwaterowaniu-dla-uchodzcow

 

4. Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla obywateli Ukrainy na temat legalizacji pobytu

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/infolinia-dla-obywateli-ukrainy

 

5. Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy#

 

6. Informacja dla przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób z Ukrainy.

https://www.powiat.cieszyn.pl/aktualnosci/informacja-dla-przedsiebiorcow-zainteresowanych-zatrudnieniem-osob-z-ukrainy?fbclid=IwAR2vqxklqD1WgNTWEdQXzfJlQ5vGM-Z3UCsA-QXaQvYK43JIGMM4qisa4es

 

7. Poradnik (ulotka) dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

 https://emdr.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Jak-rozmawiac-z-rodzinami-z-Ukrainy-wysoka-jakosc.pdf

 

8. Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

 

9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej

https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/292454,kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-przesiewowego-przed-szczepieniem-w-j-ukrainskim

https://ptmr.info.pl/for-patients-ua/

Процедура реєстрації громадянина України, який прибув до Польщі з 24лютого 2022 року з території УКР

 10.  Materiał informacyjny dotyczący możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii:

Ulotki informacyjne w załączniku poniżej.

Portal pracawpolsce.gov.pl to: 
•       prosta procedura
•       niewymagane CV
•       serwis dostępny w kilku językach
•       dopasowane oferty pracy
•       wsparcie merytoryczne
•       bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl) 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji można zasięgnąć u pracownika Urzędu Gminy Istebna- Pani Ireny Rejowicz, tel. (033) 855 65 00 wew. 43, lub mailowo: pomoc.ukraina@istebna.eu

 Dodał: Magdalena Rucka (8411)