Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
16.05
2022

Gminne obchody Dnia Strażaka oraz przekazanie i poświęcenie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Istebna Zaolzie

W sobotę 14 maja na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie miała miejsce uroczystość z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz przekazania i poświęcenia nowego samochodu pożarniczego dla tejże jednostki.

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką uczestników przy remizie, na którą przybyło wszystkich pięć pocztów sztandarowych gminnych jednostek OSP, po czym uformowano szyk marszowy i przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowano do położonego w przysiółku Mlaskawka Kościoła św. Józefa, aby wziąć udział w Mszy Świętej w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Istebna. Najświętszą Ofiarę z obrzędów o św. Florianie celebrował Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorz Kotarba, który w wygłoszonym kazaniu podkreślił wagę zaangażowania w służbę drugiemu człowiekowi, a także mówił o niełatwym wyzwaniu łączenia pracy społecznej z życiem rodzinnym. Nie zabrakło też odwołań do mających być dla nas wzorem świętych - św. Macieja Apostoła, czy też będącego patronem strażaków św. Floriana, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali Chrystusa. Pod koniec mszy zebrani odśpiewali uroczyste Te Deum Laudamus.

Po zakończonej Eucharystii w szyku marszowym powrócono na plac przed remizą OSP, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Meldunek o gotowości do jej rozpoczęcia Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosławowi Synowcowi złożył dowódca uroczystości dh Józef Ligocki, będący Prezesem OSP Koniaków Kosarzyska. Orkiestra Dęta z Trójwsi zaintonowała  Mazurka Dąbrowskiego, po czym podniesiona została flaga państwowa.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz tego miejsca – Prezes OSP Istebna Zaolzie dh Tadeusz Kohut, który serdecznie powitał przybyłych na to wydarzenie: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Synowca, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasza Bednarka, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie bryg. Ryszarda Kukuczkę, Zastępcę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie dh Stanisława Legierskiego, Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Istebnej dh Stanisława Kędziora, radnych gminy Istebna dh. Władysława Zowadę i dh Michała Kohuta, Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzeja Kudełkę, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Bogdana Ligockiego, Pełniącą Obowiązki Dyrektora SP nr 2 w Istebnej Iwonę Legierską, Proboszcza Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorza Kotarbę, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, druhny i druhów, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Istebna Zaolzie, darczyńców, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców oraz pozostałych gości.

Dh Tadeusz Kohut krótko przedstawił uczestnikom uroczystości historię zmian w wyposażeniu jednostki OSP Istebna Zaolzie od pierwszych lat jej istnienia, aż do dnia dzisiejszego. Wyrażając swą radość, z tego iż po raz pierwszy tutejsi strażacy otrzymują nieocenione wsparcie w swej służbie, jakim jest fabrycznie nowy wóz bojowy marki MAN, posiadający silnik o mocy 320 KM, zbiornik na wodę mieszczący 4650 litrów i autopompę o wydajności maksymalnej 4200 litrów na minutę, jak również szybkie natarcie, maszt oświetleniowy, oświetlenie miejsca pracy i pola zdarzenia. Dziękował on także wszystkim instytucjom państwowym i samorządowym, firmom, jak również prywatnym darczyńcom, dzięki których wsparciu możliwym stała się realizacja tego niezwykle wymagającego finansowo zakupu.

W tym miejscu wymienione zostały wszystkie udzielające dotacji jednostki państwowe i samorządowe:

 • Gmina Istebna wyasygnowała na ten cel 270 tys. złotych;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 100 tys.;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na zakup 250 tys.,
 •  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł inwestycję 50 tys. złotych,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało OSP Istebna Zaolzie 100 tys. złotych.

Zakup nowego wozu strażackiego od samego początku miał też ogromne poparcie społeczne, co widać było podczas organizowanych przez jednostkę zbiórek, dzięki czemu udało się osiągnąć bardzo wysoki poziom wkładu własnego -  91 tys. złotych!

Wśród darczyńców znalazło się wiele lokalnych firm i prywatnych przedsiębiorców:

 • LINTER TOUR S.A.
 • Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Halniak
 • Lys Fusion Poland Sp. z o.o.
 • DREW-MAT
 • Tartacznictwo Kawulok
 • Tartak Szymcze
 • Domstyl Krzysztof Wojtas
 • Market Rema
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego
 • Pizzeria Werona
 • PUH Legierski 
 • Market Budowlany Baza
 • Beskid Invest Istebna
 • MDJ Kukuczka
 • Firma Obróbki Drewna Legierski
 • Nadleśnictwo Wisła
 • Adam Matuszny
 • Państwo Ewa i Eugeniusz Dragon

Nie zawiedli także mieszkańcy, którzy przekazywali zarówno pieniądze, jak i włączyli się w akcję zbiórki złomu.

Prezes OSP Istebna Zaolzie dziękował za zaangażowanie strażakom z jego  jednostki i ich rodzinom za nieoceniony wkład pracy społecznej, w tym ponad 700 godzin pracy nad dostosowaniem garażu na potrzeby przyjęcia nowego, większego pojazdu.

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dh Marka Bielesza. Medal wręczony został przez Zastępcę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie dh Stanisława Legierskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Istebnej dh Stanisława Kędziora.

Nadszedł ważny moment odczytania podpisanego przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Synowca, Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisława Legierskiego aktu przekazania samochodu jednostce OSP Istebna Zaolzie. Szczególnie uroczysta była chwila modlitwy błogosławieństwa nowego wozu ratowniczo - gaśniczego  oraz wszystkich, którzy będą się nim posługiwać odmówiona  przez Księdza Proboszcza Grzegorza Kotarbę, po której poświęcił on samochód.

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosławem Synowcem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomaszem Bednarkiem i Wójt Gminy Istebna Łucją Michałek wręczyli kluczyki i dokumenty pojazdu Naczelnikowi OSP Istebna Zaolzie Łukaszowi Łupieżowcowi oraz kierowcy Kazimierzowi Michałkowi.

Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień, gratulacji i życzeń. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, który odczytał list Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, a po nim z krótkim przemówieniem wystąpił Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek.

Kolejno o wystąpienie poproszona została Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, która opowiedziała o trudnej drodze pozyskiwania funduszy na tak znaczący zakup, a także podkreśliła wagę dobrej współpracy pomiędzy instytucjami szczebla państwowego i samorządowego oraz niezwykłą determinację i zapał z jakim jednostka OSP Istebna Zaolzie czyniła starania o nowy samochód. Wspomniała ona także o wsparciu jakie inicjatywie tej okazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz złożyła druhnom i druhom serdeczne życzenia, mówiąc o  ich roli w budowaniu wspólnego poczucia bezpieczeństwa.

W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego gratulacje, podziękowania i życzenia jednostce złożył jego zastępca st. bryg. Mirosław Synowiec, przekazując jednocześnie na ręce Prezesa OSP Istebna Zaolzie dh. Tadeusza Kohuta list okolicznościowy. Krótkie przemówienie wygłosił także Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Istebnej dh Stanisław Kędzior, poświęcając w nim wiele miejsca zaangażowaniu strażaków w służbę na rzecz innych ludzi. Komendant Powiatowy  PSP w Cieszynie st. bryg. Damian Legierski nie mogąc uczestniczyć w tym tak ważnym wydarzeniu, przekazał list gratulacyjny, który odczytał jego zastępca bryg. Ryszard Kukuczka.

Głos zabrał także Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie dh Stanisław Legierski, dziękując wszystkim zaangażowanym w pozyskanie funduszy na zakup nowego auta – zarówno instytucjom, jak i władzom samorządowym, czy prywatnym darczyńcom, nie brakło też ciepłych słów o trudzie strażackiej służby i jej społecznym wymiarze.

Ostatnim punktem tego niezwykle dopracowanego i pięknie przygotowanego wydarzenia było odprowadzenie przez dh Łukasza Łupieżowca pocztów sztandarowych w rejon zakwaterowania i złożenie przez dowódcę uroczystości dh Józefa Ligockiego meldunku o jej zakończeniu.

Nie sposób byłoby nie zauważyć także wielkiego wkładu pracy rodzin strażaków OSP Istebna Zaolzie, które w pełni zaangażowały się w organizację uroczystości, pokazując iż żyją wymagającą poświęceń służbą tutejszych Druhen i Druhów.


Zobacz reportaż:
Poświęcenie samochodu OSP Zaolzie


Dodał: Oliwia Szotkowska (8521)