Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
27.07
2020

Informacja dla mieszkańców posiadających zbiorniki nieczystości ciekłych- szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż z dniem 21 lipca 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna. W związku z tym zgodnie z §10 pkt. 1 niniejszego Regulaminu właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz firm wywozowych posiadających zezwolenie Wójta Gminy Istebna na odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Istebna (stan na dzień 27.07.2020r.)

l.p.

Nazwa firmy wywozowej

Adres firmy

Nr kontaktowy

1

ECO-PROGRES

Łukasz Świtała

Jaworzynka 850,

43-476 Jaworzynka

517 373 772

2

WC SERWIS ŚLĄSK

(obsługa tylko w zakresie TOI TOI)

ul. Pod Borem 10,

41-808 Zabrze

32 278 45 31

3

Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe EKO-GROŃ Paweł Szarzec

ul. Spacerowa 38,

43-460 Wisła

694 548 905

4

EKO-TOMA

Mariusz Łacek

Istebna 724

43-470 Istebna

507 020 348

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. Poz. 2010) Urząd Gminy w Istebnej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. Również art. 6 ust. 1 w/w ustawy mówi, iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez firmę poprzez posiadanie umowy i rachunków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W tym przypadku, przepisy nakazują udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości. Dowodem na przestrzeganie przepisów są umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości oraz rachunki za regularnie wykonane usługi. Bardzo ważne jest, aby umowy były podpisane z przedsiębiorstwem, które posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportowanie nieczystości płynnych. Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.Dodał: Mirosław Książczyk (7407)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej