Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
30.03
2020

Informacja dla mieszkańców w sprawie wywozu nieczystości płynnych – szamb i przydomowych oczyszczalni.

Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3 a i 3 b, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Urząd Gminy w Istebnej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez firmę poprzez posiadanie umowy i rachunków.

Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W tym przypadku, przepisy nakazują udokumentowanie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości. Dowodem na przestrzeganie przepisów są umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości oraz rachunki za regularnie wykonane usługi. Bardzo ważne jest, aby umowy były podpisane z przedsiębiorstwem, które posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportowanie nieczystości płynnych. Tego typu dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Jeśli Wasza nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy, to musi być
on szczelny i systematycznie opróżniany przynajmniej raz na rok (zgodnie
z Uchwałą Nr IX/59/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna
Na potwierdzenie tego, należy posiadać podpisaną umowę oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z firmami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Istebna.

Wykaz firm wywozowych posiadających zezwolenie Wójta Gminy Istebna na odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Istebna  (stan na dzień 30.03.2020 r.)

l.p.

 Nazwa firmy

Adres firmy

Nr kontaktowy

 1.

BONCZEK WIESŁAW

USŁUGI TRANSPORTOWE

43-460 Wisła,

ul. Wyzwolenia 81

501 081 833

 2.

ECO-PROGRES Łukasz Świtała

43-476 Jaworzynka 850

517 373 772

3.

 WC SERWIS ŚLĄSK –

obsługa tylko w zakresie TOITOI

41-808 Zabrze,

ul. Pod Borem 10

32 278 45 31

4.

Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe „EKO-GROŃ” Paweł Szarzec

43-460 Wisła,

ul. Spacerowa 38

794 552 650

Sporządził: Edyta Kukuczka – Kierownik Referatu Usług KomunalnychDodał: Mirosław Książczyk (7243)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej