Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
16.02
2021

Informacja dla podatników

Wójt Gminy Istebna wyjaśnia, że celem wsparcia przedsiębiorców, mieszkańców i zabezpieczenia interesów Gminy na bieżąco monitoruje zaistniałą sytuację ekonomiczno-finansową, będącą skutkiem kryzysu epidemicznego. W roku 2020 Wójt Gminy przygotował i przedłożył Radzie Gminy Istebna projekt uchwały w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę i część poszkodowanych kryzysem przedsiębiorców skorzystała z oferowanej pomocy.

Widząc konieczność dalszej pomocy, w roku 2021, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1842, ze zm.) Wójt Gminy Istebna przedłożył Radzie Gminy, na sesji w dniu 15 lutego 2021 roku, projekt uchwały dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości części przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Projekt ten znalazł akceptację, czego przejawem jest Uchwała Nr XXX/218/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2021 r. (treść tutaj).

Uchwała przewiduje zwolnienia, nawet za całe I półrocze 2021, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości (za miesiące styczeń, luty i marzec) grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
  1. działalności usługowej związanej z zakwaterowaniem - ujętej w dziale 55 PKD;
  2. działalności usługowej związanej z wyżywieniem -  ujętej w dziale 56 PKD;
  3. działalności rozrywkowej i rekreacyjnej  - ujętej w podklasie 93.29.A PKD.
 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości (za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec) grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
  1. działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich - ujętej w podklasie 49.39.Z PKD;
  2. działalności usługowej związanej z wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego - ujętej w podklasie 77.21.Z PKD.
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości (za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec) grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji tutajDodał: Łukasz Małysz (7772)