Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
27.07
2021

Komunikat dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, że zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości, opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

Rada Gminy Istebna uchwałą nr XXV/172/2020 z dnia 24 września 2020 roku ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:181,00 zł rocznie za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Istebna - Referacie Usług Komunalnych lub pod numerem telefonu (33) 8556500 wewn. 51Dodał: Karolina Goryczka (8034)