Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.12
2017

Konsultacje Społeczne projketu Programu Współpracy

Zgonie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Istebna lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gmina Istebna z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018."

Projket został opracowany w oparciu o sugestie i propozycje zadań proponowanych przez zainteresowane współpracą podmioty. Opracowany dokument będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z projketem Programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy Istebna, na stronie internetowej Gminy Istebna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Istebna.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 08.12.2017 do 14.12.2017 r., poprzez formularz: "Ankieta Zgłaszania Opinii"(załacznik dostępny w zestawie dokumentów), na adres poczty elektronicznej urzędu: urzad@ug.istebna.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Istebna.Dodał: (5703)