Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
17.10
2019

Konsultacje społeczne

Zgonie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U z 2019 r., poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Istebna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Istebna lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu "Programu Współpracy Gmina Istebna z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020."

Projekt został opracowany w oparciu o sugestie i propozycje zadań proponowanych przez zainteresowane współpracą podmioty. Opracowany dokument będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z projektem Programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy Istebna, na stronie internetowej Gminy Istebna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Istebna.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 18.10.2019r. do 28.10.2019r. do godziny 1000, poprzez formularz: "Ankieta Zgłaszania Opinii"(załącznik dostępny w zestawieniu dokumentów), na adres poczty elektronicznej urzędu: urzad@ug.istebna.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy IstebnaDodał: Edyta Jałowiczor (6980)