Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
2.11
2018

Najważniejsze inwestycje zrealizowane dla mieszkańców w mijającej kadencji.

Podsumowanie kluczowych inwestycji w rozbiciu na lata.

Rok 2015

 1. Parking Pod Grapą w Istebnej.   Liczba miejsc postojowych – 67.
  Koszt inwestycji 2,2 mln zł , dotacja 1,64 mln.
 2. Droga Polenica – Jasnowice.
  Nowa nawierzchnia na długości 1,3 km.
  Koszt inwestycji 495 tys. zł , dofinansowanie 404 tys. zł.
 3. Rozbudowa wodociągu z Jasiówki w kierunku Rastoki.
  Długość wybudowanej sieci – 570 m, podłączono 7 budynków.
  Koszt inwestycji 62 tys. zł.
 4. Budowa wodociągu w Istebnej w dolinie Olzy.
  Wybudowano sieć główną o długości 627 m.
  Koszt inwestycji wyniósł 180 tys. zł , został sfinansowany ze środków budżetu gminy.
 5. Budowa kanalizacji na Andziołówce.
  W ciągu 6 miesięcy wybudowano 8,8 km sieci sanitarnej, podłączono 118 budynków.
  Koszt inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 2,2 mln , dotacja 1,15 mln zł.
 6. Remont drogi Tyniok.
  Remont drogi  wykonano wspólnie z Powiatem Cieszyńskim. Po wyremontowaniu drogi Gmina przejęła drogę powiatową, remont wykonano na długości 3,4 km.
  Koszt wyniósł 1 095 tys. zł, dofinansowanie 494,8 tys. zł oraz udział PowiatuCieszyńskiego w wysokości 212 tys. zł.
 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak – zabudowa sito – piaskownika.
  Koszt inwestycji wyniósł 375,3 tys. zł

ROK 2016

 1. Budowa wodociągu z Jasiówki przez  Kościanowice do Wojtoszy w Istebnej.
  Wybudowano wodociąg o długości 3,3 km, podłączono 25 budynków. Połączenie wodociągów Istebnej i Koniakowa  zapewnia stałą dostawę wody dla mieszkańców.
  Koszt inwestycji 394 tys. zł , sfinansowano ze środków własnych i preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
 2. Oczyszczalnia ścieków Gliniane w Istebnej.
  Przeprowadzono remontu reaktorów biologicznych BOS 1 i BOS 2.
  Koszt inwestycji wyniósł 673 tys. zł.

ROK 2017

 1. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna.
  Szkolenie kadry pedagogicznej, wyposażenie klas w pomoce naukowe, przeprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych wychodzących poza program szkolny.
  Koszt projektu 1,2 mln , dofinansowanie 1 mln.
 2. Budowadrogi Czadeczka – Skalite – Cierne.
  Budowa nowej drogi o długości 700 metrów oraz mostu na Czadeczce.Droga łączy Polskę ze Słowacją i stanowi jedyne drogowe połączenie powiatu cieszyńskiego ze Słowacją.
  Skraca czas dojazdu na Słowację dwukrotnie.
  Koszt inwestycji 5,2 mln , dofinansowanie 3,8 mln.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół Parkingu Pod Grapą.
  Zabudowa małej architektury, urządzenie terenów zielonych skarp parkingu wraz wraz z systemem nawadniania.
  Koszt 295 tys. zł. Planowany zwrot poniesionych nakładów w wysokości 130 tys. zł
 4. Wymiana pieców centralnego ogrzewania.
  Udzielono mieszkańcom dofinansowania w wysokości 287 tys. zł , wymieniając 30 kotłów centralnego ogrzewania.
 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 941 na Dzielcu.
  Przebudowano 350 metrów drogi, wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową, zatoki autobusowe, przejście dla pieszych.
  Koszt inwestycji wyniósł 2,2 mln zł, Gmina pokryła koszty w wysokości 121,5 tys. zł.
 6. Przebudowa drogi gminnej Kosarzyska - Pańska Łąka.
  Remont nawierzchni drogi na długości 2,6 km.
  Wartość robót 1 226 tys. zł , dofinansowanie 492 tys. zł.
 7. Remont drogi dojazdowej i placu wokół Ośrodka Zdrowia w Koniakowie.
  Koszt zadania wyniósł 148 tys. zł.
 8. Przebudowa drogi w Koniakowie w rejonie dolnej stacji wyciągu. ( zabezpieczenie osuwiska)
  Koszt inwestycji 244 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa 195 tys. zł.

Rok 2018

 1. Przedszkolaki górą -  upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej.
  Otwarto nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci, wyremontowano korytarz, węzeł sanitarny dostosowano dla przedszkolaków. Projekt zakłada kształcenie dla 2 nauczycieli.
  Na okres trwania projektu tj. 31.08.2019 zatrudniono dodatkowo 2 nauczycieli. Przedszkole jest czynne o godzinę dłużej.
  Koszt projektu 520 tys. zł. Dofinansowanie 442 tys. zł , udział gminy jest materialny , nie finansowy.
 2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych podSkocznią w Istebnej.
  Przebudowano budynek grilla, wybudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową między obiektami.
  Koszt inwestycji 416 tys. zł.  Planowany zwrot poniesionych nakładów 130 tys. zł.
 3. Rozbudowa drogi na Zaolzie – etap I.
  Przebudowano odcinek drogi o długości 1,1 km, poszerzono drogę do 6 metrów,wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową , wybudowano oświetlenie, przebudowano most na Olecce obok zakładu Lys Fusion.
  Koszt inwestycji wliczającwypłatę odszkodowań za zajęty gruntszacujemy na 10,5 mln.
  Planowana dotacja – zwrot poniesionych wydatków w kwocie 3 mln zł i jest maksymalnym jakie można było uzyskać.
 4. Budowa wodociągu na Zaolziu ( Skała, Łączyna, Mlaskawka). Długośćwybudowanej sieci 6,4 km, liczba podłączonych budynków – 102 budynki Koszt inwestycji 2,9 mln zł, dotacja 1 mln zł, preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 mln zł z możliwością umorzenia do 50 % .
 5. Budowa wodociągu w Koniakowie w przysiółkach: Koryto, Fibaczka, Wyżrana , Rupienka.
  Długość wybudowanej sieci -3,7 km, liczba podłączonych budynków - 53 budynki.
  Koszt inwestycji 1,4 mln zł , w tym 700 tys. preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Katowicach z możliwością umorzenia do 50 %.
 6. Budowa chodnika i remont nawierzchni na DW 943.
  Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, na długości 1,2 km.
  Koszt inwestycji 6,3 mln, pozyskane środki z budżetu województw śląskiego – 6 mln.
 7. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej od Małyszy po Kadłuby.
  Remont nawierzchni na długości 2 km.
  Koszt inwestycji ponad 2,2 mln zł, sfinansowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
 8. Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Istebna Centrum i Koniaków Centrum wraz z wyposażeniem i szkoleniem Strażaków .
  Wartość projektu wynosi 1,8 mln przy zakładanym dofinansowaniu w wysokości 1,4 mln.
 9. Wymiana pieców centralnego ogrzewania.
  Przewidziano wymianę 55 pieców centralnego ogrzewania. Dotacja do wymiany jednego kotła wynosi 9,6 tys. zł.

Inwestycje planowane do realizacji w roku 2019 na które otrzymano dofinansowanie lub złożono wniosek o dofinansowanie.

 1. Rozbudowa drogi na Zaolzie – etap II
  Przebudowane zostanie 800 metrów drogi w kierunku Zaolzia wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczowa i sanitarną. Cały odcinek będzie oświetlony.
  Koszt oszacowano na 9 mln zł i złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości niespełna 3 mln zł.
 2. Rozbudowa drogi w Czadeczce.
  Zakres obejmuje poszerzenie drogi, budowę odwodnienia, przebudowę mostu na Zapasieki.
  Długość odcinka do rozbudowy – 1,3 km.
  Planowany koszt około 5,5 mln zł.  Zagwarantowane dofinansowanie 3,9 mln
 3. Wymiana pieców centralnego ogrzewania.
  Przewiduje się wymianę pieców w ilości 55 sztuk. Dofinansowanie na jeden kocioł wynosi 9,6 tys. zł.


Dodał: Piotr Gazurek (6303)