Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
29.12
2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, 61 § 4 oraz art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek ENGroup Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała, pełnomocnika Inwestora tj. Gminy Istebna, z dnia 19.12.2016 r. (data wpływu: 21.12.2016 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Istebna w dniu 3 listopada 2016 r. znak: GR.6220.6.2016, dla planowanego przedsięwzięcia pn.:                

„Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej

ETAP II Wilcze - Kameralna”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a, do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: maria.wiercigroch@istebna.eu  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa pok. 203 w godzinach urzędowania.     

Zawiadamiam również o przekazaniu złożonego wniosku z dnia 21.12.2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z prośba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…).

Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  oraz art. 49  K.p.a. – strony postępowania zawiadamia się o prowadzonych czynnościach poprzez obwieszczenie na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie www.istebna.bip.info.pl . Zawiadomienie uznaje się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Istebna

                                                                                                                          Henryk GazurekDodał: (5167)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej