Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
6.07
2020

Podpisano umowę na roboty budowlane oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.

W dniu 3.07 br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Istebna a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Modular Sp. z o. o.” z Żywca na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. Inwestycja będzie realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna” realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT.

Wartość robót budowlanych na oczyszczalnię Pustki wynosi 4 777 521,06 zł brutto. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w Koniakowie. Zakres robót będzie obejmował także budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych w tym budowę żelbetowego reaktora biologicznego, wiaty dla kontenera skratek, placów manewrowych, chodnika i niezbędnych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych. Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023 i wpisuje się w jego cel strategiczny 3. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Łącznie w ramach umowy dofinansowania ww. projektu, realizowane sa dwa zadania inwestycyjne: oczyszczalnia ścieków Pustki w Koniakowie oraz oczyszczalnia ścieków Gliniane w Istebnej. Na obie oczyszczalnie otrzymano współfinansowanie ze środków unijnych w kwocie  nieprzekraczającej  4 457 657,03 zł brutto i współfinansowanie z krajowych srodków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 524 430,25 zł brutto.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie ilość osób, które będą mogły skorzystać z systemu oczyszczania ścieków, a efektem będzie zmodernizowana, nowoczesna i spełniająca wymogi ochrony środowiska oczyszczalnia w Koniakowie. Aktualnie czekamy także na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane na oczyszczalnię Gliniane w Istebnej.

Ochrona środowiska oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych są celami priorytetowymi w Gminie Istebna na najbliższe lata i stanowią czynnik niezbędny dla ochrony przyrody naszego regionu oraz poprawy życia mieszkańców.

 

 Dodał: Wioleta Golik (7378)