Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
25.05
2023

Pomoc żywnościowa

Dystrybucją żywności w Gminie Istebna zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto od 16 maja 2023 r. nie przekracza 235 % odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Pomoc żywnościowa przysługuje osobie lub rodzinie jeżeli dochód nie przekracza:
· 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
· 1 410,00 zł na osobę w rodzinie

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
Skierowania do otrzymania ww. pomocy wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej w godzinach pracy Ośrodka w biurach 219 i 220. Informacje telefonicznie udzielają pracownicy socjalni pomocy społecznej pod nr 33 855 62 22 wew. 64 lub 65.
W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r. nie jest wymagane ponowne wydawanie przez GOPS skierowania.

O dystrybucji i wydawaniu żywności poinformujemy po otrzymaniu produktów.Dodał: Magdalena Rucka (8955)