Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
27.03
2018

Słowacy ruszyli!

Słowacy ruszyli !

 

Po wielu miesiącach trwającej procedury przetargowej i poważnych problemach z wyłonieniem wykonawcy, dopiero w połowie stycznia 2018 Obec Čierne osiągnęła sukces. Podpisana została umowa z firmą STRABAG na roboty budowlane obejmujące słowacką część drogi realizowanej w ramach projektu nr PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka-Čierne-Skalité, etap 2”. Zakres robót obejmuje budowę mostu na potoku Čierňanka, budowę 0,2 km nowej drogi od granicy państwa do istniejącej oraz rekonstrukcję ponad 2 km drogi pozostałej po budowie autostrady D-3. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji i całego projektu upływa z dniem 31 maja 2018, co oznacza, że roboty budowlane po stronie słowackiej będą prowadzone ze zwiększonym nakładem sił i środków technicznych aby nie doszło do opóźnienia.

Warto w tym miejscu dodać, że polska część projektu, za którą odpowiada nasza gmina została zrealizowana pod koniec roku 2017.

                Z inicjatywy Gminy Istebna, jako partnera wiodącego inwestycji, w dniu 20 marca 2018 roku w Čiernem odbyło się kolejne spotkanie robocze partnerów projektu. Z naszej strony w spotkaniu wzięli udział wójt Henryk Gazurek, z-ca wójta Józef Polok oraz kierownik referatu gospodarczego Bogusław Juroszek i koordynator projektu Wiesław Legierski. Stronę słowacką reprezentowali między innymi starosta Pavol Gomola, prednosta Josef Kubica, a także przedstawiciel instytucji zarządzającej z Ministerstwa Rolnictwa z Bratysławy Peter Balun oraz kierownictwo firmy STRABAG. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z aktualnym harmonogramem robót już wykonanych, a także planowanych do wykonania w terminie do 31 maja 2018 r. Dokonano także wizyty na placu budowy aby zapoznać się z rzeczywistym postępem prac.

W trakcie wizji lokalnej a także toczących się rozmów firma STRABAG zapewniła, że termin ukończenia budowy będzie dotrzymany.

Komunikaty o postępach prac oraz zdjęcia z placu budowy po stronie słowackiej będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej naszego urzędu www.istebna.eu

                Jednocześnie informujemy mieszkańców Gminy Istebna i turystów, że pomimo iż przekroczenie granicy z wykorzystaniem nowej drogi w Jaworzynce-Czadeczce jest już możliwe, to należy mieć na uwadze fakt, że teren ten po słowackiej stronie jest nadal placem budowy, na którym obowiązuje zakaz przebywania a jego naruszenie może skutkować nałożeniem ewentualnego mandatu. Najistotniejsze są jednak względy bezpieczeństwa dlatego prosimy o rozsądek i cierpliwość. Oficjalne otwarcie tej długo wyczekiwanej drogi planowane jest na przełomie maja i czerwca 2018.

                Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z udziałem 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych.

 

Opracował: Wiesław LegierskiDodał: Jacek Kohut (5905)