Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.09
2023

WAŻNY KOMUNIKAT!

Postanowienie w sprawie przebudowy drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna

Szanowni mieszkańcy, w odniesieniu do powielanych w przestrzeni publicznej nierzetelnych informacji na temat realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.08.2023 r Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie (sygn. Akt II OZ 474/23) o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji w sprawie ze skargi mieszkanki przysiółka Dzielec na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak czytamy w uzasadnieniu Skarżąca nie wykazała dlaczego jej indywidualny interes powinien mieć prymat nad interesem społecznym i gospodarczym.  Ponadto wbrew twierdzeniom skarżącej zawartym w zażaleniu sąd I instancji trafnie ocenił, że przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie zawiera argumentacji, która mogłaby przemawiać za wstrzymaniem  wykonania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Warto przypomnieć, iż prace projektowe oraz zakres inwestycji obejmujący wywłaszczenia realizowane w ramach specustawa drogowej został zatwierdzony i przyjęty do realizacji w roku 2017 za rządów poprzedniej kadencji.Dodał: Magdalena Rucka (9047)