Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
3.01
2023

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

Szanowni mieszkańcy

Informujemy, że Gmina Istebna sukcesywnie realizuje sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców w cenie preferencyjnej, tzn. 1950,00 zł za tonę (koszt transportu płatny dodatkowo) na podstawie ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Gmina Istebna przystąpiła do zakupu paliwa stałego na kolejny okres tj. od dnia 01 stycznia 2023 roku. W związku z tym rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na zakup węgla (koszt transportu płatny dodatkowo). Wnioski można składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego i spełnia wymogi  ww. ustawy. Informujemy ponadto, że na podstawie odrębnych przepisów ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r.  Jeżeli wnioskodawca nabył już paliwo stałe po preferencyjnych cenach, wówczas ma prawo do zakupu różnicy pomiędzy przyznanym limitem 3 ton.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Formularz wniosku dostępny na BIP –  w zakładce usługi komunalne RUK – zakup preferencyjny paliwa stałego lub  do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem (33) 8556500 wew.51 lub w Urzędzie Gminy pok.207.

Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Istebnej na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy w Istebnej.

Sporządził Edyta Kukuczka – Kierownik Referatu Usług Komunalnych.Dodał: Magdalena Rucka (8812)