Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Podatki

Data publikacji: 2020-04-22, 10:01:16

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne to grupa należności stanowiących dochody własne gminy, jak np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłata targowa. Rada Gminy, w zakresie wskazanym w ustawie podatkowej, ma prawo do ustalania ich wysokości, kierując się interesem gminy i jej mieszkańców.

I. Stawki podatku obowiązujące w Gminie Istebna:

Na rok 2024:

 https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9945&idmp=269&r=r

 https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9946&idmp=269&r=r

 https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9947&idmp=269&r=r

Na rok 2023:

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Opłata targowa

Na rok 2022:

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Opłata targowa

II. Formularze podatkowe:

Osoby fizyczne w momencie powstania obowiązku podatkowego (np. zakupu nieruchomości, gruntów rolnych lub lasu), a następnie z każdą zmianą mającą wpływ na wysokość podatku (np. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej) mają obowiązek złożyć aktualne oświadczenie podatkowe na druku według ustalonego wzoru informacji podatkowej:

Podatek od nieruchomości:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowalnych

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Podatek rolny:

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Podatek leśny:

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Powyższe dotyczy również innych podatników podatku od nieruchomości (np. spółek, stowarzyszeń) oraz wszystkich właścicieli środków transportowych. Z tym, że podmioty te mają również obowiązek składać oświadczenie podatkowe na początku każdego roku podatkowego. Obowiązują druki deklaracji podatkowych:

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości:

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny:

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Właściciele środków transportowych:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny i podatek leśny (wszystkie druki dostępne na stronie internetowej podatki.gov.pl) - możliwe jest składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Referat Finansowy – podatki tel. 33 8556500 wew. 37 i 57.Dodał: (1065)
 
 
PODSTRONY: