Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T

Data publikacji: 2018-06-19, 02:24:42

12 października 2017 r. w Rajeckich Teplicach na Słowacji Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził do dofinansowania 3 projekty drogowe na łączną kwotę 13 mln euro. Wszystkie złożone w naborze projekty oceniono bardzo wysoko. Realizacja zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący projektów pozwoli na wyremontowanie ok 40 km dróg co doprowadzi do usprawnienia połączeń między lokalną, regionalną siecią transportową oraz odcinkami sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwierdzonych na posiedzeniu projektów planowane jest na IV kw. 2019 r.

Pierwszy projekt z listy rankingowej, którego Partnerem Wiodącym jest Powiat Cieszyński zakłada przebudowę połączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego Jaworzynka - Čierne realizowanego aktualnie w ramach Programu Polska-Słowacja: budowanego przez Gminę Istebna i Obec Čierne. Realizacja projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspresowej S1 – łączącej Pyrzowice z granicą w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3 – łączącą Žilinę z granicą w Zwardoniu.

Zatwierdzony projekt jest wynikiem rozszerzonej współpracy pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, Gminą Istebna i Krajem (Województwem) Żylińskim.

Zakres zadania obejmuje:

- przebudowę 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą,

- przebudowę 1,657 km drogi II/487 Čadca -Makov- Vysoká nad Kysucou na odcinku, który łączy się bezpośrednio z węzłem drugorzędnym TEN-T w Čadcy (D3).

- rozbudowę drogi gminnej w Jaworzynce o długości 1,30 km łączącą się z drogą powiatową nr 2644S w Jaworzynce i DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jaworzynka - Čierne ze Słowacją. Zakres Gminy Istebna realizowany we wsi Jaworzynka stanowi kolejny 3 etap budowy połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite.

Wszystkie odcinki dróg i mosty znajdują się w ciągu jednego szlaku drogowego łączącego atrakcyjne obszary miast i gmin w Polsce i na Słowacji. Wspólne działania partnerów w zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie pogranicza umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wykorzystaniu nowego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne.

Podstawowe informacje o projekcie:

  1. Tytuł projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”

  2. Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

  3. Partner wiodący: Powiat Cieszyński

  4. Partnerzy projektu: Žilinský samosprávny kraj, Gmina Istebna

  5. Data zatwierdzenia do realizacji: 12.10.2017 r.

  6. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.02.2018 r.

  7. Okres rzeczowej realizacji: 2018-2019

  8. Finansowanie Gminy Istebna:

             Całkowity koszt: 1.252.724,05 EUR

             Koszty kwalifikowalne: 1.122.953,05 EUR

             Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 954.510,09 EUR           

 

Opracował: Wiesław LegierskiDodał: (1201)