Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry.

Data publikacji: 2021-04-15, 02:31:09

Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry.

Projekt dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Partner projektu: Kysucké múzeum v Čadci.

Okres rzeczowej realizacji: 2021 r.

Gmina Istebna w partnerstwie z Kysucké múzeum v Čadci ze Słowacji złożyła wniosek do Euroregionu Beskidy na wspólne działania polegające na promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Wniosek został zatwierdzony do dofinasowania w dniu 22.12.2020 roku.

Realizując projekt Gmina Istebna zwiększy atrakcyjność rejonu pogranicza. Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz Regionu Kysuc i Małej Fatry będzie polegała na stworzeniu nowego produktu turystycznego poprzez ustawienie tablic informacyjnych w stylu Beskidu Śląskiego promujących oba regiony.

 

Głównym celem mikroprojektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy z takimi podmiotami jak: instytucje kultury, samorządy, organizacje pozarządowe, zespoły regionalne. W projekcie zaplanowane są działania miękkie polegajace na prezentacji twórczości ludowej oraz muzyki obu regionów.

W ramach projektu powstanie wspólny folder promujący dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Gminy Istebna oraz region Kysuc i Małej Fatry.

Działania miękkie zaplanowane w mikroprojekcie pozwolą poznać nam lepiej naszych sąsiadów i wypracować wspólne pomysły na dalsze promowanie obszaru transgranicznego.

Całkowita wartość projektu: 63 160,50 EURO

Dotacja EFRR: 49 997,85 EURO

Budżet Państwa: 3 158,02 EURO

Gmina Istebna: 10 004,63 EURO

Aktualne informacje o projekcie będą pojawiały się na stronie www.istebna.eu

Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva obce a regiónu Kysuce a Malá Fatra.
 
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.
Partner projektu: Kysucké múzeum v Čadci.
Okres hospodárskeho rozvoja: 2021
 
Obec Istebna v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci zo Slovenska podali žiadosť do Euroregiónu Beskidy o spoločné aktivity na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva. Aplikácia bola uzavretá do 22. decembra 2020.
Realizácia projektu Mstina Istebna zvýši atraktivitu pohraničného regiónu. Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva obce Istebna a regiónov Kysuce a Malá Fatra bola povzbudená k vytvoreniu nového turistického produktu vytvorením informačných tabúľ v štýle Sliezskych Beskýd propagujúcich oba regióny.
Hlavným cieľom mikroprojektu je nadviazať a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu za podmienok, ako sú: kultúrne inštitúcie, miestne samosprávy, organizačné organizácie a regionálne skupiny. Projekcia je naplánovaná na mäkké podujatia v podaní folklóru a hudby oboch regiónov.
V rámci projektu bude zriadená spoločná jednotka na podporu prírodného a kultúrneho dedičstva obce Istebna, ako aj Kysuce a Malá Fatra.
Aktivity plánované v rámci mikro-dizajnu nás povzbudzujú k tomu, aby sme lepšie spoznali naše komponenty a spolupracovali na ďalšom rozvoji cezhraničného územia.
 
Celková hodnota projektu: 63 160,50 EUR
Dotácia z EFRR: 49 997,85 EUR
Stav rozpočtu: 3 158,02 EUR
Obec Istebna: 10 004,63 EUR
Aktuálne informácie o predstaveniach nájdete na www.istebna.eu

 Dodał: Wioleta Golik (1249)