Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Data publikacji: 2015-12-02, 12:45:51

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - załącznik 

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego - brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego - do 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

- osobiście, Biuro Podawcze Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 

- pocztą tradycyjną, Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000

- pocztą elektroniczną (wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym), platforma ePUAP

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

- osobiście w Urzędzie Gminy Istebna, pok. 205

- pocztą tradycyjnie

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

UWAGI:

1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trkacie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. 

2. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. 

3. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porzadkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu,a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazwy - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 

 

 

 

 Dodał: (1107)
 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2024/04/2 2024/04/5
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej