Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Wypis lub/i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Data publikacji: 2015-12-02, 12:33:03

PROCEDURA UZYSKANIA WYPISU/WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Jednostka prowadząca: Referat Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pok. 205

2. Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku,
  • Pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

3. Opłata skarbowa: Opłata skarbowa wynosi:

  • Od wypisu: do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron 50 zł,
  • Od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20 zł, nie więcej niż 200 zł,
  • Za pełnomocnictwo 17 zł (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Ustroniu oddział Istebna: 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001

4. Miejsce składania dokumentów:

  • Biuro Podawcze Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000,
  • Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000,
  • Drogą elektroniczną przy pomocy ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Termin załatwienia sprawy: Wypis/wyrys wydawany jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku

6. Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   

7. Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Wezwanie następuje na podstawie art. 64Dodał: (1105)